BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Llun o Glynmor Davies Glynmor y Llaeth
Chwefror 2005
Y Gambo'n holi un o gymeriadau Aberporth 'Glynmor y Llaeth' sy'n ymddeol eleni ar ôl 35 mlynedd.

Mae Glynmor Davies neu Glynmor y Llaeth', un o gymeriadau Aberporth, yn ymddeol eleni, ar ôl 35 mlynedd. Cafodd ei eni ym Mhenforial, Aberporth, yn un o ddau o blant i Esty a Sali. Mae'n ddisgynnydd i Tomos y Plas ar ochr ei fam-gu ac i Daniel Davies, a ddechreuodd achos y Methodistiaid yng Nghwm Howni.

I ba ysgol est ti?

Yn gyntaf i Ysgol yr Eglwys yn Aberporth, ond cafodd honno ei chau yn ystod yr amser roeddwn i yno, felly mynd wedyn i Ysgol y Cyngor. Ymlaen wedyn i Ysgol Aberteifi, dan ofal tyner Twm Pop.

Ar ôl gadael yr ysgol, ble wedyn?

Bues i'n ffodus o gael mynd yn brentis yn yr RAE a chael fy hyfforddi fel 'fitter and turner'. Ar ôl pedair blynedd, roedd rhaid dewis rhwng y ddwy grefft ac felly y dewisiais i fod yn 'turner'. Tra oeddwn i'n gweithio yn yr RAE, ro'n i'n ffarmo rhywfaint yn Y Felin, ac yn y diwedd symudais i i fyw yno. Fel roedd y gwaith ffarmo yn cynyddu, penderfynais adael yr RAE a phrynu wac lath', neu rownd laeth, a fu yn eiddo i fy wncwl Nestor rai blynyddoedd ynghynt.

Pa newidiadau welest ti rhwng dechrau a diwedd y cyfnod yn y busnes llaeth?

Pan ddechreuais i, ra'n i'n gwerthu 70 galwyn o laeth bob dydd a byddai hyn yn dwblu yn yr haf. Ond pan ddaeth trydan i'r gwersylloedd carafanau, byddai'r ymwelwyr yn dod a llaeth a nwyddau gyda nhw a'u cadw yn y rhewgell. Peth arall wnaeth gwtogi'r busnes oedd yr archfarchnadoedd yn dod Pr dre. Byddai Ilawer o'r cwsmeriaid yn prynu llaeth fan hynny wedyn. Fel y byddai'r hen gwsmeriaid yn marw neu'n symud o'r ardal, fyddai'r rhai oedd yn cymryd eu lie ddim eisiau Ilaeth wedi ei ddelifro. '' Erbyn heddiw, doedd y busnes ddim yn talu digon i gyfiawnhau'r amser a'r milltiroedd roedd dosbarthu'r Ilaeth yn ei gymryd.

Beth fydd y diddordeb mwya' ar ôl ymddeol?

Yn y pumdegau, prynodd fy nhad fodur Letitia Bryntirion - Riley. Roedd yn fodur o safon uchel ac yn cael ei ddefnyddio fawr ddim. Ddefnyddiodd fy nhad ddim ohono chwaith, dim ond ei gadw yn daclus. Erbyn hyn, rwy wedi ei dynnu'n ddarnau a' i adnewyddu lle roedd angen ac rwy wedi ymuno a'r RMA Club Rally. Felly bydda Fn mynd i bob un o'r cyfarfodydd. Hefyd, mae caravanette gyda ni, a bydd y wraig Glenda a finne'n mynd fan hyn a fan 'co ambell benwythnos.

Beth fydd yn digwydd i Patch?

Allwn i ddim diweddu heb ddweud gair am Patch y ci. Byddai Patch yn y fan ar y set ol bob bore, yn barod i fynd rownd a'r llaeth. Roedd rownd fach ei hunan gyda Patch. Ar Stad y Plas, byddai'n mynd ma's ac yn dod yn ôl i gwrdd a'r fan ym mhen draw'r stad. Roedd e'n gwybod faint yn union o gwningod oedd yn byw ym mhob twll a chlawdd. Hefyd, ym Mhen-parc, roedd rhai tai lle byddai wastad yn galw, yn enwedig gyda Cat, a byddai'n siŵr o gael rhywbeth i fwyta yno. Bydd Patch yn gweld eisiau'r rownd laeth yn fwy na fi.

Glynmor, pob dymuniad da ar dy ymddeoliad a diolch am y sgwrs.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy