BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ddolen
Simon Lloyd-Williams, Cadeirydd, yn cyflwyno Tarian Rhosgoch i Dafydd Jones, Ceiro, Ponterwyd. (Llun: Dafydd Jenkins, Tanyrallt) Defaid Campus
Tachwedd 2009
Gareth Evans sy'n adrodd hanes arbrawf ŵyn hyrddod Cymdeithas Defaid Mynydd Ceredigion.

Dydd Ian 5ed. Tachwedd oedd dyddiad cychwyn arbrawf ŵyn hyrddod Cymdeithas Defaid Mynydd Ceredigion.

Daeth 16 o aelodau a 35 o ŵyn hyrddod i'r arbrawf yn Ffald Penpompren, Talybont, a bydd rhain yn cyd-bori ar borfa'n unig ar fferm John Morgan, Home Farm Bronwylfa ger Wrecsam tan ganol mis Ebrill.

Cyflwynir Tarian Rhosgoch i'r oen hwrdd mwyaf addawol, gyda'r aelodau sy'n cymryd rhan yn dyfarnu 3 phwynt i'r gorau, 2 bwynt i'r ail ac un pwynt i'r trydydd.

'Roedd y gystadleuaeth yn uchelradd a'r buddugol yn cael 25 pwynt a'r ail 20 pwynt.

:

Rhif tag y pencampwr 5902, wedi ei fridio gan Dafydd Jones Ceiro, Ponterwyd, a'r ail 4639, wedi ei fridio gan Gymdeithas C.A.M.P Pwllpeirian.

Gofynnais i Dafydd beth oedd tu ô1 i'r llwyddiant a dyma'r ateb: "Prynu hwrdd o Glanrafon, Talybont rhai blynyddoedd yn ô1 a hwnnw yw tad-cu 5902. Ef hefyd oedd tad yr hesben a gafodd y pencampwriaeth yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd yn 2008, hwrdd yn bridio'n dda."

Bydd yr ŵyn yn cael eu pwyso ar ô1 setlo i lawr, a hefyd ar ddiwedd y prawf, gan swyddogion H.C.C. a dau neu dri o'r perchnogion.

Bryd hynny, cewch ddarllen yr hanes yn llawn yn Y DDOLEN.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy