BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ddolen
 Llun ar y chwith: Winnie Jones gyda'i merch, Gwenda, a'r Parch Nicholas Bee. Llun ar y Dde:Doris Wilkinson yng nghwmni aelodau Ysgol Sul Gosen a'r Parch Nicholas Bee. Dathliad Dwbl Ysgol Sul Gosen
Mai 2009
Yn ystod mis Ebrill bu dau ddiwrnod o ddathlu yn Ysgol Sul Gosen.

Ddiwedd llynedd cawsom y newyddion braf fod dwy o'n haelodau, sef Mrs Doris Wilkinson a Mrs Winnie Jones, wedi ennill y Fedal Gee am eu ffyddlondeb i'r Ysgol Sul.

Ar eu rhan aeth Nesta Edwards a Margaret Griffiths i'r Cyfarfod Cyflwyno, yn Alltwen, Pontardawe, i dderbyn y medalau, ac i fwynhau prynhawn dymunol a chroesawus.

Yna, ar Ebrill 18, a'r gwanwyn ar ei orau, teithiodd aelodau'r Ysgol Sul i Bennal View. Yno mae Mrs Wilkinson yn ymgartrefu ar hyn o bryd, ac yno y cyflwynodd y Parch Nicholas Bee'r fedal iddi, gan ddiolch iddi am ei chyfraniad arbennig.

Yn ogystal a gofalu am yr adeilad, bu Mrs Wilkinson yn organyddes, athrawes y plant, ac yn aelod amhrisiadwy o'r dosbarth oedolion.

Talwyd yr un diolch i Mrs Winnie Jones, bythefnos yn ddiweddarach, pan ddaeth y Parch Nicholas i festri Gosen i gyflwyno'r fedal.

Bu Mrs Jones yn athrawes ymroddgar i ddosbarthiadau o blant ac yn aelod brwdfrydig a selog o'r dosbarth oedolion.

Pleser yw llongyfarch Mrs Wilkinson a Mrs Jones. Cafodd y ddwy eu magu o fewn tafliad carreg i Gosen, a thros gyfnod o dros bedwar ugain mlynedd, mae'r ddwy wedi bod yn gefn I'r Ysgol Sul ac wedi sicrhau ei pharhad yn eu cymdogaeth.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy