BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ddolen
Ynyslas Parcio am ddim yn Ynyslas
Ebrill 2009
Mae Cyngor Cefn Gwlad, sy'n rheoli twyni a thraeth Ynyslas fel rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, i gynnig tocynnau parcio rhad ac am ddim i drigolion lleol.

Gan fod gwyliau'r Pasg ar y gorwel, y gobaith yw y bydd y tocyn am ddim yn annog nifer o drigolion lleol i wneud yn fawr o'r arfordir ysblennydd sydd ar garreg eu drws.

Mae'r ardaloedd sy'n gymwys i gael y tocynnau'n cynnwys codau post Dyffryn Dyfi ac Aberystwyth - SY19, SY 20, SY23, SY24 ac LL36.

Os ydych yn byw yn un o'r ardaloedd yma, mae croeso ichi ddod i Ganolfan YnwelwyrYnyslas i nôl eich tocyn. Bydd y Ganolfan ar agor o Ddydd Gwener 3 Ebrill tan ddiwedd mis Medi, a'r cyfan sydd raid ichi ei wneud yw dod â bil gyda chi'n dangos eich cod post.

Yn ystod misoedd yr haf, bydd y Cyngor Cefn Gwlad yn cynnal digwyddiadau I'r holl deulu a theithiau cerdded dan arweiniad yn rhad ac am ddim.

Dyma ffordd wych o annog pobl I fynd am dro drwy'r warchodfa ac ymddiddori yn ei bywyd gwyllt a'I hanes.

Gallwch gael mwy o wybodaeth trwy ffonio Canolfan Ymwelwyr Ynyslas 01970 872900


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy