BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Barcud
Sioned a Gwenan yn modelu'r gwisgoedd Merched Ystwyth
Ebrill 2010
Hanes digwyddiadau Merched Ystwyth yn ystod mis Mawrth.

Yn ddiweddar gwnaeth aelodau Merched Ystwyth ymgynull yn siop chips y Dolphin yn Aberystwyth i swpera ac yn wir cafwyd gwledd o fwyd blasus iawn cyn mynd lawr i'r harbwr i ganolfan y Bad Achub i gwrdd a thri o aelodau gwirfoddol y criw.

Cafwyd noson diddorol, addysgiadol a hwyliog yng nghwmni Carwyn, David a Gemma.

Gwelwyd fideo yn dangos sut mae'r orsaf yn gweithio a thipyn o'i hanes gan gynnwys hanesion dewdra rhai o'r gwirfoddolwyr.

Cawsom olwg ar eu gwisg a chlywed am eu gwerth; mae un person yn gwisgo dwy haenen o ddillad arbennig sy' gwerth oddeudu £2,000!

Yn y Ilun fe welwch Sioned a Gwenan yn modelu'r gwisgoedd.

Wedyn cafwyd gyfle i eistedd yn y Bad ac i rhyfeddu ar yr holl aparatws technegol sy' ar eu cyfer ac i ddysgu mwy am y broses gweithredu o'r alwad gyntaf i'r achub.

Y syndod mwyaf oedd i'r merched oedd fod yr elusen yma yn cael ei hariannu gan bobl gyffredin a thrwy ddiwrnodau codi arian ac yn y blaen, ac nid ydynt yn derbyn ceiniog wrth y Ilywodraeth!

Dathlwyd Dydd Gwyl Dewi ar y 28fed o Chwefror eleni, gan fynd i dafarn y Miners Arms am swper. Cafwyd noson hwylus a chymdeithasol iawn, Hoffem ddiolch i Jeff a Gwenda am y bwyd arbennig a'r croeso cynnes cafom.

Penderfynwyd rhoi rhodd o £150.00 i gronfa yr Henoed. Hefyd £50.00 i gronfa Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2010. Bydd Sioe Arddwriaethol Flynyddol Merched Ystwyth yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fedi 2010.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy