BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
12fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Seren Hafren
Glyn Davies Aelod Seneddol Maldwyn
Mehefin 2010
Hanes Glyn Davies, y Ceidwadwr, sydd yn cynrychioli Maldwyn yn San Steffan

Mae bwrlwm mis o ganfasio gwleidyddol wedi gorffen. Y curo ar y drysau, y dadlau ar y teledu ac ar y radio, a'r cyffro i gyd wedi dod i ben. Mae'r pleidleisio wedi bod, a'r drysau wedi cau ar Fai 6ed.

Casglwyd y blychau duon ac i'r Trallwng yr aeth criw gweithgar a diwyd i gyfrif y pleidlesiau. Deng munud wedi dau, ar y bore Gwener y daeth y canlyniad, ac fel hyn roedd pethau'n sefyll ym Maldwyn.

Glyn Davies 13,976
Lembit Opik 12,792
Heledd Fychan 2,802
Nick Colbourne 2,407
David Rowlands 1,128
Milton Ellis 384
Bruce Lawson 324

Roedd 69.4 y cant wedi troi allan i roi'r groes yn y sgwar bach o'u dewis. Canran eithaf uchel o'r bobiogaeth.

Glyn Davies, y Ceidwadwr felly fydd yn cynrychioli Maldwyn yn San Steffan.

Liongyfarchiadau iddo, a gobeithiwn yn fawr y bydd yn wir roi Maldwyn ar y map Prydeinig yn Nhy'r Cyffredin.

Dyn cefn gwlad o Faldwyn, wedi'i eni a'i fagu ar fferm deuluol ger Castell Caereinion ydy Glyn Davies, yn briod a Bobbie, ac yn dad i bedwar o blant, ac yn daid i Ffion a Darragh.

Mae wedi cymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus ym Maldwyn ers dros ddeng mlynedd ar hugain.

Ymunodd yn y Ile cyntaf a Chyngor Cymuned Aberriw, ac fe fu yn aelod o Gyngor Dosbarth Maldwyn.

Yn fwy diweddar treuliodd wyth mlynedd yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Drws San Steffan sydd ar agor iddo bellach, a dymunwn yn dda iddo, fel un o ddarllenwyr y Seren, yn ei swydd newydd bwysig lawn.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy