BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Seren Hafren
Y Gwŷr o ardal y Trallwng Gwasanaeth Plygain
Ionawr 2010
Hanes gwasanaeth Plygain yng Nghapel Heol China, Llanidloes a gynhaliwyd ar nos Wener 18 Rhagfyr.

Daeth nifer fawr ynghyd i gyd addoli a chanu carolau yn null traddodiadol y Plygain.

Cyd ganwyd Carol i ddechrau ac arweiniwyd ni mewn gweddi a darlleniad o'r ysgrythur gan y Parch Edwin Hughes. Yr organydd oedd Bryn Davies.

Agorwyd y Plygain gan grŵp o ferched o Gymdeithas Gymraeg, Llanidloes.

Dilynwyd hwy gan ddeuawd gan Bryn Davies a'r Parchedig Emrys Wyn Evans, gyda Julie Davies wrth y piano.

Cafwyd nifer o ddeuawdau ac unawdau gan bobl Ileol, Martha Lewis, Owen Lloyd Jones, Hywel Anwyl a Dorothy Morris.

Daeth criw o fechgyn o ardal Trallwng i gymryd rhan ac hefyd criw o Benrhyncoch ger Aberystwyth.

Cafwyd deuawd hefyd gan Rhiannon Evans a Trefor Pugh o Benrhyncoch. Ar ôl i bawb gyd ganu Carol daeth pawb yn ôl i berfformio Carol arall yn yr ail hanner. Diolchwyd i bawb gan y Parch Edwin Hughes, ac yn arbennig i Bryn a Julie Davies am addurno'r capel mor ddestlus. Cyhoeddwyd y fendith gan Edwin Hughes, ac fe ddaeth y dynion i gyd ymlaen i gyd ganu Carol y Swper.

Paratowyd lluniaeth yn y festri gan aelodau'r Gymdeithas Gymraeg.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy