BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Seren Hafren
Joyce Thomas ac Emrys Wyn Evans yn mwynhau'r cinio Clwb yr henoed
Chwefror 2010
Hanes cinio blynyddol clwb yr henoed, Caersws.

Mentrodd bron drigain o aelodau Clwb yr Henoed allan dros ffyrdd gwael a phalmantau Ilithrig i'w cinio blynyddol Dydd lau, lonawr 7 fed.

Diolchodd Beryl Calvin-Thomas i bawb wnaeth helpu gludo yr aelodau i gyd yn saff yno ar ddiwrnod mor oer a gaeafol.

Roedd croeso twymgalon a chysurus ym Maesmawr Hall pan wnaethont gyrraedd.

Cafwyd cinio godidog wedi ei weini yn brofessiynol a di ffwdan gan y staff.

Roedd gwobrau di-ri i'w cael yn y raffl ac fe wnaeth bron bob aelodau fynd adref ac anrheg yn eu Ilaw.

Diolchwyd i bawb oedd yn bresennol ac i staff Maesmawr Hall gan Beryl Calvin¬Thomas ar ddiwedd y pnawn.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy