BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Pawb
Aelodau grŵp 60 + Dadorchuddio Murlun
Mehefin 2010
Hanes dadorchuddio murlun ar wal ysgol Trefeurig.

Daeth anrhydedd annisgwyl i ran Mrs Valma Jones, Wern, Tal-y-bont yn ddiweddar pan ofynnwyd iddi ddadorchuddio murlun at wal ysgol Trefeurig.

Tua dwy flynedd yn ôl daeth grwp o unigolion wedi ymddeol at ei gilydd i gymdeithasu yn Nhrefeurig a galw eu hunain yn 60+.

Penderfynwyd fod angen her, a chan fod yr ysgol wedi cau ac yn ganolfan gymdeithasol yn unig bellach i'r gymuned, cafwyd syniad i greu murlun ar wal yr ysgol.

Mae thema'r paneli o gwmpas y murlun wedi ei seilio at y saith pentref sydd yn nalgylch yr ysgol a map bach yn y carol yn dangos lleoliad y saith pentref.

Bu Valma Jones yn brifathrawes Ysgol Trefeurig am ddegawd rhwng 1971 a 1981, a bu ei chyfraniad yn allweddol yn sefydlu'r ganolfan yno o'r cychwyn.

Yn naturiol felly fel arwydd o werthfawrogiad yr ardal gofynnwyd iddi ddadorchuddio'r murlun.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy