BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Pawb
Hefin Jones Ysgol 'hapus a chroesawgar'.
Hydref 2009
Hanes adroddiad Estyn o berfformiad addysgiadol Ysgol Gymunedol Tal-y-bont.

Mewn arolwg diweddar gan Estyn, y corff sy'n arolygu ysgolion Cymru, dywedwyd bod Ysgol Gymunedol Tal-y-bont '... yn ysgol dda a nifer o nodweddion rhagorol'.

Cafodd yr ysgol, sydd i 75 o ddisgyblion, ei harolygu ym mis Mehefin. Yn yr adroddiad dywedir, "Mae hon yn ysgol hapus_a chroesawgar lie y llwyddar disgyblion i gyrraedd safonau rhagorol mewn dwyieithrwydd, eu dealltwriaeth o'r Cwricwlwm Cymreig ac yn y medrau creadigol yn arbennig."

Nodwyd bod safonau yn y gwersi'n rhagori at ystadegau Cymru gyfan a bod 84% or gwersi'n dda gyda rhai ohonynt yn dangos nodweddion rhagorol. Dyfarnwyd hefyd bod safonau cyflawniad y disgyblion yn dda neu'n rhagorol mewn 100% o'r gwersi a arolygwyd.

Gwelwyd nad oedd gwahanaiaeth yng nghyflawniad y bechgyn ar merched yn wahanol i'r patrwm cenedlaethol.

O'r pynciau a arolygwyd, roedd y safonau'n dda heb ddiffygion pwysig, gydag elfennau o gerddoriaeth a chelf yn rhagorol. Gwelwyd bod y disgyblion yn creu "... gwaith o safon arbennig i'w arddangos at furiau'r ysgol" a bod "... dealltwriaeth y disgyblion o'r technegau a lefel eu creadigrwydd yn rhagorol."

Cafwyd canmoliaeth uchel hefyd i'r gweithgareddau allgyrsiol niferus a drefnir gan yr ysgol a'u bod "... yn cynyddu dealltwriaeth y disgyblion o'u milltir sgwar du treftadaeth ddiwylliannol.

Mae datblygiad diwylliannol y disgyblion yn rhan bwysig o ethos yr ysgol ac yn cael ei feithrin yn y disgyblion drwy gydol eu hamser yn yr ysgol".

Meddai Hefin Jones, pennaeth yr ysgol, "Mae'r safonau uchel a gyflawnwyd dros y blynyddoedd diwethaf yn cael eu cydnabod yn yr adroddiad, ac rwy'n arbennig o falch bod yr arolygwyr yn canmol y gofal a'r cyfleoedd cyfartal a roddir i bob disgybl." Pwysleisiodd, "Hoffwn ddiolch i bob disgybl, i'r staff, y rhieni Ilywodraethwyr a chyfeillion ysgol am eu holl waith caled hymroddiad i'r ysgol."

Roedd yna groeso hefyd i adroddiad gan Gadeirydd Llywodraethwyr, Delyth Man Dywedodd, "Rwyf yn arbennig o falch bod yr arolygwyr wedi adnabod Ysgol Tal-y-bont fel ysgol hapus iawn lle mae ymagwedd ac ymddygiad y disgyblion yn rhagorol".

Roedd hefyd yn falch bod y plant, yn yr adroddiad, yn barod iawn i ddysgu a hynny drwy weithgareddau cyffrous a bywiog a gynlluniwyd yn ofalus i gwrdd ag anghenion disgybl."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy