BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Aeron
Aelodau Clwb Ffermwyr Ifainc Pennant Clwb Ffermwyr Ifainc Pennant
Rhagfyr 2009
Hanes digwyddiadau Clwb Ffermwyr Ifainc Pennant yn ystod yr Hydref.

Ar ddydd Sadwrn 31 Hydref cawsom ni fel Clwb lwyddiant a llawer o hwyl yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod flynyddol a gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr, Prifysgol Llanbedr Pont Steffan a hefyd oedd yn cael ei ddarlledu yn fyw o'r neuadd ar y we, lle'r oedd llawer o bobl yn gwylio nad oeddynt yn gallu bod yna ar y noson.

Cawsom ambell lwyddiant efo'r canu, sef Cerian Philips a ddaeth yn gyntaf ar yr Unawd o dan un ar bymtheg.

Hefyd fe wnaeth llawer ohonom ni gael hwyl efo'r meimio i gerddoriaeth, y Sgets, Parti Deulais a Cerian a Teleri Philips yn cymryd rhan yn y Ddeuawd, a Mererid Jones a oedd yn cystadlu yn yr Unawd Canu Emyn.

Ond heb anghofio Dyfed Jones a oedd yn helpu to ôl i'r llenni efo'r sain a'r camerau

Digwyddiadau

13-15 o Ionawr Siarad Cyhoeddus Cymraeg y Sir

15-19 o Chwefror: Gŵyl Ddrama'r Sir


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy