BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

LLUN
21ain Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Aeron
Mrs Nellie George a Mr Brynmor Jones yn torri'r gacen.. Aduniad Ysgol Gynradd Pennant
Hydref 2009
Hanes aduniad yr ysgol ar ddechrau mis Medi.

Ar 12 Medi, ar brynhawn braf, daeth tyrfa niferus o ffrindiau a chyfeillion yr ysgol i aduniad Ysgol Pennant.

Diolch yn fawr fawn i Juliet Parry Jones am drefnu'r diwrnod a diolch hefyd i'r sawl a wnaeth ddarparu'r lluniaeth hyfryd.

Yr un yw'r diolch i'r rhai a ddaeth i gefnogi. Agorwyd y prynhawn yn swyddogol gan Mr Tom Edwards, Blaencwm.

Yn y llun, gwelir Mrs Nellie George, Ilwen, a Mr Brynmor Jones, igoy, dau o gyn-ddisgyblion yr ysgol yn torri'r gacen.

Ar gyfer yr achlysur, cafodd plat a phrint o'r ysgol eu creu. Ar y print, mae triban a ysgrifenwyd gan Cyril Jones.

Os ydych am a, archebu'r uchod, cysylltwch a Mrs Juliet Jones ar 01545 570 351.

Bydd llyfr gan Cyril Jones, yn cynnwys hanes yr ysgol, hefyd ar gael erbyn y Nadolig.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy