BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Aeron
Seremoni coroni'r rali Rali Sir Ceredigion
Gorffennaf2009
Hanes Rali Clybiau Ffermwyr Ifainc Ceredigion ym mis Mehefin.

CFfl Mydroilyn oedd yn cynnal Rali'r mudiad eleni ar gaeau ferm Gafryw ym Mydroilyn. Er nad oedd yr haul yn tywynnu ar y 6ed o Fehefin cafwyd cystadlu brwd a Ilawer o hwyl.

Llongyfarchiadau mawr i glwb Llanddeiniol ar ddod yn fuddugol ac i glwb Penparc ar ddod yn ail. Dyma weddill y canlyniadau:¬

Gosod Blodau-Tregaron
Coginio - Liangeitho
Crefft - Pennant
Cystadlaethau'r Aelodau -Pennant
Arddangosfa Ffederasiwn - Penparc
Sioe Bypedau - Bryngwyn
Coedwigaeth - Pontsian
Mae Gan CFfl Dalent - Dihewyd
Generation Game - Bro'r Dderi
Bonesig a'i Chi - Talybont

Meimio-Caerwedros Barnu Gwartheg Charolais -Talybont
Barnu Defaid Lleyn-Trisant
Cystadleuaeth Gwisgo i Fyny - Dihewyd
Cneifio-Tregaron
Barnu Cobiau Cymreig Adran D -Trisant
Dawnsio - Pontsian
Syrcas - Caerwedros
Tablo-Talybont

Un o uchafbwyntiau'r dydd oedd Seremoni'rCoroni. Brenhines y Sir am y flwyddyn sydd i ddod yw Manon Richards o glwb Llanwenog. Ei morwynion yw Mererid Jones (Felinfach), Einir Ryder (Pontsian), Hedydd Davies (Bro'r Dderi) ac Eleri James (Talybont). Ffermwr Ifanc y Flwyddyn yw Emyr Evans o glwb Felinfach.

Dymuniadau gorau iddyn nhw am y flwyddyn sydd i ddod.

Ar y nos Sul yn dilyn y Rali cynhaliwyd Cymanfa'r Rali yng Nghapel Mydroilyn, gyda Heledd Williams ac Elin Mairyn arwain. Cafwyd eitemau gan Ceirios ac aelodau clwb Mydroilyn. Braf oedd gweld y capel dan ei sang a diolch i bawb a gefnogodd y noson honno ac a gefnogodd y Rali mewn unrhywfodd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy