BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Aeron
Grŵp Rasputin Bwrlwm bywyd ein pobol ifanc
Awst 2004
Y Grŵp 'Rasputin'. Mae'r grŵp wedi bod yn llwyddiannus lawn yn ddiweddar.


Yn dilyn ei perfformiad yn y Cwps yn Aberystwyth mae'n nhw wedi ennill eu ffordd i rownd olaf cystadleuaeth 'Brwydr y Bandiau' Cymdeithas yr laith a fydd yn cael ei chynnal yn un o glybiau nos Casnewydd ar nos Fercher yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae'r band hefyd wedi derbyn gwahoddiad i berfformio yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd eleni gyda Dafydd Iwan ac Elin Fflur ym Mhentref yr Ieuenctid.

Aelodau'r grŵp yw Dylan Jones, Dafydd Driver, Ifan Rees, Deiniol Parry a Rhys Evans. Hoffai' aelodau'r band ddiolch i bawb, ac yn arbennig i C.Ff. I Mydroilyn a Caerwedros am eu cefnogaeth. Diolch hefyd i Mike Eads am eu hyfforddi ac i Catrin Owens am ei help hitha.

Llongyfarchiadau a phob lwc i'r bechgyn!

JAVA

Band JAVA, sef criw o fechgyn o Ysgol Llanbed a enillodd gystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 (Radio Cymru). 'Roedd tair rownd i'r gystadleuaeth a daethant i'r brig yn y rownd gyntaf allan o tua 30 band, i'r brig eto yn yr ail rownd allan o 12 band ac Ennill y Rownd Derfynol oedd a 6 o fandiau.

Fel gwobr byddant yn chwarae ar nos Sadwrn ola' Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd cael gwneud CD a Fideo Miwsig chael taith o amgylch Cymru yn chwarae yn ogystal â Sesiwn fyw ar C2. Y beirniaid yn y Stiwdio oedd: Rhodri Llwyd (Grŵp Cerrig Melys) ac Owen Powell (Catatonia).

Aelodau'r band yw - Rhodri Daniel (Gitâr), Ifan Gwilym (Gitâr Fâs), Rhodri Lewis (ddrymiau) a Daniel Davies (Llais). Pob hwyl i'r bechgyn yn y dyfodol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy