BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Clwb Bowlio Llanbed Clwb Bowlio Llanbed
Tachwedd 2008
Hanes blwyddyn lwyddiannus i ferched Clwb Bowlio Llanbed.

Dechreuodd y flwyddyn yn arbennig gydag Anwen Butten yn cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Seland Newydd. Bu Anwen yn 'sgipio'r rinks' am y tro cyntaf lie cafodd y tim y fedal arian ac enillodd hi'r fedal efydd yn y triawd.

Enillodd Morfydd Rees ei chap cyntaf wrth gynrychioli ei gwlad yn y gemau rhyngwladol ynghyd ag Anwen allan yn Iwerddon.

Nid ar lefel rhyngwladol cafwyd yr unig lwyddiant. Gwnaeth y marched yn dda yn y gemau sirol gyda nifer yn cyrraedd y rowndiau cynderfynol a therfynol gyda Dilwen Roderick ac Anweb Button yn ennill eu gemau sengl.

Yn ystod y flwyddyn bu'r holl ferched yn cystadlu yn frwd yng ngemay'r gyngrair gyda'r canlyniad yn un arbennig a'r clwb yn ennill yn gyfforddus gyda mantais o 19 pwynt.

Yn benllanw ar dymor ardderchog fe aethpwyd lawr i Ddinbych y Pysgod i amddiffyn teitl `double rinks' Cymru. Bu'r gêm gyn derfynol yn un agos gan ennill o un pwynt yna mynd ymlaen i ennill yn y gêm derfynol ar brynhawn stormus yn lle cafodd y gêm ei hatal nifer o weithiau oherwydd y tywydd.

Hefyd cafwyd llwyddiant ysgubol yn Ninbych y Pysgod gydag un o'n aelodau Iau sef Melanie Thomas yn ennill y gêm sengl tan 16 a than 25. Nawr fydd Melanie yn cynrychioli Cymru yn y gystadlcuaeth dan 25 ym Mhencampwriaeth Ynysoedd Prydain yn Iwcrddon y flwyddyn nesaf lle fydd yn ennill ei chap gyntaf. Pob lwc i ti Melanie.

Wrth edrych ymlaen dymunwn bob lwc i Anwen yn Hong Kong ym mis Rhagfyr lle mae hi a Hannah Smith o Gaerfyrddin wedi eu gwahodd gan y gemau `Classics' i gystadlu yn y gystadleuaeth ddwbl a sengl. Dyma'r tro cynta i ferched o Gymru fynd allan. Hcfyd mae wedi cael ei dewis i gystadlu yn yr atlantic rim yn Johannesberg mis Mai nesaf.

Hoffwn ddymuno pob Iwc i Bet Davies y flwyddyn nesaf gan fydd yn cael ei gwneud yn Llywydd Cymru yn yr AGM yng Nghaerdydd mis nesaf. Gobeithio y cewch chi flwyddyn arbennig.

Os oes diddordeb gydag unrhyw un i ymuno gyda'r hwyl a llwyddiant y clwb dewch lawr i'r clwb unrhyw noson ar ô1 chwech yn ystod yr wythnos ac fe gewch chi groeso mawr.

Llongyfarchiadau a diolch i bawb am eich cefnogaeth.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy