BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Dafydd Mills Dafydd a thraed gwartheg
Tachwedd 2006
Twynog Davies yn edrych ar swydd ddiddorol Dafydd Mills o Gwmann yn rhedeg busnes i drin traed gwartheg.

Ar ôl treulio dwy flynedd yn astudio yn y Coleg Amaeth yn Aberystwyth (WAC) a threulio cyfnod yn gweithio allan yn Seland Newydd, penderfynodd Dafydd ddychwelyd adref i ffarm y teulu yn Ffynnonfair.

Yn dilyn yr argyfwng yn y diwydiant llaeth, sylweddolodd fod yn rhaid chwilio am gyfeiriad newydd ac yn 2004, dyma sefydlu busnes i drin traed gwartheg godro a sugno.

Ond nid pawb sydd yn medru gwneud y gwaith yma. Rhaid oedd mynd am wythnos o hyfforddiant o dan arolygaeth mil feddygon yng Nghaer. Roedd yno hefyd arbenigwr o'r Iseldiroedd i hyfforddi y bechgyn ifanc a oedd am fentro i'r maes yma. Cychwynnodd y busnes drwy fuddsoddi mewn 'pick up' a 'crush' ail law.

Erbyn hyn, mae'r busnes wedi ehangu yn sylweddol ac y mae ganddo nifer fawr o ffermydd ar y llyfrau yn y tair sir, Ceredigion, Penfro a Chaerfyrddin. Bydd yn ymweld â rhai o ffermydd mwyaf Sir Benfro sydd yn godro dros dri chant o wartheg bob mis ac eraill bob chwe wythnos yn dibynnu ar y galw. Erbyn hyn, mae Dafydd wedi prynu 'crush' newydd ac y mae'r buddsoddiad yma wedi hwyluso'r gwaith yn fawr iawn. Bellach, mae modd trin nifer dda o wartheg mewn diwrnod. Ar y pen wythnos, bydd yn helpu adref ac yn edrych ar ôl y 200 o ddefaid magu sydd ganddo yn pori yn Aberdauddwr. Sioned ei gariad sydd yn athrawes sydd â chyfrifoldeb edrych ar ôl y llyfrau.

Gan fod ffermwyr llaeth bellach wedi cynyddu nifer y gwartheg yn sylweddol a chan fod llai o weithwyr ar ein ffermydd, mae cyfraniad Dafydd i'r diwydiant yn un sylweddol a phwysig. Mae yn gweithio yn galed ac y mae'r diwrnod gwaith yn aml yn ymestyn o 7 o'r gloch yn y bore tan tua 8 - 9 o'r gloch y nos. Er hynny, mae wrth ei fodd gyda'r gwaith ac yn mwynhau cyfarfod cymeriadau diddorol ar ein ffermydd. Mae ei ddyddiadur eisoes yn llawn am fisoedd Tachwedd a Rhagfyr ac y mae galw cynyddol am ei wasanaeth.

Uchelgais ei fywyd yn naturiol yw cael fferm ei hunan mewn blynyddoedd i ddod ond ar hyn o bryd, mae'n barod i weithio yn galed er mwyn cael digon o gyfalaf i wireddu ei freuddwyd. Mae'r gŵr ifanc, brwdfrydig a hoffus yma yn haeddu bob llwyddiant a ddaw i'w ran.

Gan Twynog Davies


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy