BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Nia a Mary Davies Clonc yn ennill gwobr
Rhagfyr 2007
Mewn seremoni ym mhafiliwn Pontrhydfendigaid gwobrwywyd Papur Bro Clonc â Gwobr Fusnes Cymunedol a £250 fel rhan o Wobrau Busnes Ceredigion.

Aeth Nia a Mary Davies yno ar ran Clonc i dderbyn y wobr. Noddwyd y gystadleuaeth gan Antur Teifi a Cynnal Ceredigion.

Cyflwynwyd y wobr i Clonc gan Teleri Davies a Catrin Miles.

Cyn hynny roedd rhaid llanw ffurflen gystadlu, cymryd rhan mewn cyfweliad a rhoi cyflwyniad o flaen panel o chwe pherson busnes. Mary Davies a Dylan Lewis a fu'n gwneud hyn. Enwebwyd Clonc am y wobr gan Brosiect Papurau Bro Ceredigion a Sir Benfro.

Mae hyn yn dyst i holl waith caled pawb sy'n cyfrannu i Clonc ac yn dangos cryfder ein papur bro. Gwobrwywyd Clonc yn arbennig am lwyddo'n ariannol, am arloesedd fel papur bro ac am hybu gweithgarwch yn lleol. Cydnabyddir yn ddiolchgar hefyd gefnogaeth darllenwyr o fis i fis.

lun o Tina Morris

Dyma goron ar weithgarwech blwyddyn dathlu pen-blwydd Clonc yn bump ar hugain oed.

Daeth gwobr i fusnes arall o'r ardal hefyd sef 'Recycle Wales' a enillodd Wobr Entrepreneur Ifanc. Dyma lun o Tina Morris gyda'i thlws. Tipyn o glod i ardal Llambed felly!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy