BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
23ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Cogydd y dyfodol
Rhagfyr 2005
Bydd Guto Gwilym o Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan yn mynd ymlaen i gystadlu yng Nghaerdydd yn y rownd ranbarthol 'Future Chef'.

Mae'r gystadleuaeth hon yn un genedlaethol i bobl ifanc 12-16 oed er mwyn eu cynorthwyo gyda'u coginio gan roi blas iddynt o weithio mewn cegin ac amgylchfyd proffesiynol. Cynhaliwyd rownd yr ysgol yn gynharach yn y tymor ac roedd rhaid i'r ddau gystadleuydd sef Guto Gwilym, blwyddyn 9 a Daniel Bellamy, blwyddyn 10 baratoi a choginio prif gwrs cynnes i ddau berson mewn un awr a hynny am ddim mwy na £3.50.

Guto enillodd y rownd honno ac aeth ymlaen i gynrychioli'r ysgol yn y rownd leol i Geredigion a Phowys a gynhaliwyd yng Ngholeg Y Drenewydd ddydd Llun, Tachwedd 21 ain. Y tro hwn, rhaid oedd paratoi prif gwrs a chwrs melys cynnes neu oer i ddau berson am ddim mwy na £5.

Mewn cystadleuaeth o safon yn erbyn disgyblion o Ysgolion Penglais a Llanfair ym Muallt, cipiwyd y wobr gyntaf gan Guto Gwilym a bydd nawr yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd ranbarthol a gynhelir yng Nghaerdydd ar y 1af o Chwefror 2006. Fel ysgol, dymunwn y gorau iddo.

Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy