BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Cogydd y dyfodol
Rhagfyr 2005
Bydd Guto Gwilym o Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan yn mynd ymlaen i gystadlu yng Nghaerdydd yn y rownd ranbarthol 'Future Chef'.

Mae'r gystadleuaeth hon yn un genedlaethol i bobl ifanc 12-16 oed er mwyn eu cynorthwyo gyda'u coginio gan roi blas iddynt o weithio mewn cegin ac amgylchfyd proffesiynol. Cynhaliwyd rownd yr ysgol yn gynharach yn y tymor ac roedd rhaid i'r ddau gystadleuydd sef Guto Gwilym, blwyddyn 9 a Daniel Bellamy, blwyddyn 10 baratoi a choginio prif gwrs cynnes i ddau berson mewn un awr a hynny am ddim mwy na £3.50.

Guto enillodd y rownd honno ac aeth ymlaen i gynrychioli'r ysgol yn y rownd leol i Geredigion a Phowys a gynhaliwyd yng Ngholeg Y Drenewydd ddydd Llun, Tachwedd 21 ain. Y tro hwn, rhaid oedd paratoi prif gwrs a chwrs melys cynnes neu oer i ddau berson am ddim mwy na £5.

Mewn cystadleuaeth o safon yn erbyn disgyblion o Ysgolion Penglais a Llanfair ym Muallt, cipiwyd y wobr gyntaf gan Guto Gwilym a bydd nawr yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd ranbarthol a gynhelir yng Nghaerdydd ar y 1af o Chwefror 2006. Fel ysgol, dymunwn y gorau iddo.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy