BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

LLUN
14eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Dynion tân Llambed Miloedd yn fwy i Blant Mewn Angen
Rhagfyr 2003
Bu pobl Llambed a'r cyffiniau yn eithriadol o hael eto eleni ac wrth i Clonc fynd i'r wasg roedd Betty a Goronwy Evans wrth eu bodd yn cyhoeddi fod 'na filoedd yn rhagor yn y coffrau eleni na'r un adeg llynedd.

"Yr adeg 'ma llynedd oedd 'da ni £15,000, eleni mae'r swm dros £22,000. Mae hynna'n gynnydd aruthrol ac yn rhywbeth i ni fod yn wirioneddol falch ohono," meddai. "Ond dyw hi ddim yn rhy hwyr - croeso i bobl ddod â'u cyfraniadau draw i'r Mans unrhyw bryd."

Y Frigâd Dan

Efallai eich bod wedi cael eich stopio gan ddynion tân Llambed ger archfarchnad y Co-op ar nos Wener 21ain Tachwedd. Na nid eich bod yn goryrru, ond gan fod y dynion tân yn casglu arian tuag at Apêl Plant Mewn Angen y BBC. Bu'r dynion tân yn brysur iawn rhwng 4 a 6 o'r gloch a llwyddwyd i gasglu swm anrhydeddus o £1078.54. Cyflwynwyd y siec i'r Parchedig Goronwy Evans, a hoffai dynion tân Llambed ddiolch i bawb a fu mor barod i gyfrannu.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy