BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Tomos gyda Matthew Rhys Tomos yn cael llofnod y sêr
Mehefin 2007
Tomos Rhys o Gwmann yn llwyddo i gael llofnodion rhai o sêr mawr Hollywood ar y stryd yn Llambed ...

Wedi i fi weld y paratoi a'r newidiadau yn y siopau yn y dref a bod allan gyda phlant ysgol Ffynnonbedr yn gwylio rhan o ffilmio golygfa'r glaw ar y stryd pnawn dydd Mawrth, roeddwn yn teimlo'n gyffrous iawn.

Roeddwn i eisiau cyfarfod â sêr y ffilm sef Matthew Rhys, Sienna Miller a Keira Knightley.

Roeddwn wedi gweld Matthew Rhys yn siarad ar S4C o'r blaen ac roedd Keira yn y ffilm Pirates of the Carribean ac roedd lluniau o Sienna yn rhai o gylchgronau mam . Ar ôl swper nos Fawrth, fe boenais i mam a dad nes eu bod yn mynd â fi i'r dref i wylio diwedd y ffilmio yn y gobaith y byddwn ni'n cael llofnod a llun o rai o'r prif actorion.

Fe arhoson ni am dros awr a hanner y tu allan i'r Llew Du a symud weithiau i gefn Somerfield. Gorffennodd y ffilmio a daeth tri char gyda ffenestri tywyll i'r golwg a pharcio y tu allan i neuadd y dref.

Gofynnais i'r dyn diogelwch a gallen ni groesi'r ffordd i gael llofnod ond nid oedd neb yn cael gwneud hyn ond dywedodd wrthyf am weiddi ar yr actorion ac efallai y byddent yn croesi'r heol atom ni. Sienna daeth allan gyntaf a mynd am ei char.

Dechreuodd mam a fi a'r dorf i alw arni i ddod draw ac wedi pendroni am ychydig fe redodd gan ddweud "Okay then just a few minutes" Fy llyfr i arwyddodd hi gyntaf a defnyddiodd hi fy meiro i arwyddo rhai llofnodion eraill. Llwyddodd mam i dynnu llun ohoni cyn iddi redeg yn ôl i'w char. Roedd hi'n edrych yn bert iawn a lot o golur ar ei hwyneb.

Nesaf daeth Matthew Rhys ac wedi i bawb alw arno yn Gymraeg fe ddaeth draw ac arwyddo sawl llofnod a thynnu lluniau gydag amryw ohonom ni. Roedd e'n grêt ac yn siaradus iawn yn dweud ei fod wedi cael diwrnod hir yn ffilmio. Yn anffodus y tro yma fe aeth Keira allan trwy gefn Somerfield ond roeddwn ni wrth fy modd i gael llofnod dau allan o dri o'r sêr enwog.

Tomos Rhys, Cwmann

 • Dau ddiwrnod ym mywyd Film Extra gan Jen Cairns

 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy