BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
19eg Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Tomos gyda Matthew Rhys Tomos yn cael llofnod y sêr
Mehefin 2007
Tomos Rhys o Gwmann yn llwyddo i gael llofnodion rhai o sêr mawr Hollywood ar y stryd yn Llambed ...

Wedi i fi weld y paratoi a'r newidiadau yn y siopau yn y dref a bod allan gyda phlant ysgol Ffynnonbedr yn gwylio rhan o ffilmio golygfa'r glaw ar y stryd pnawn dydd Mawrth, roeddwn yn teimlo'n gyffrous iawn.

Roeddwn i eisiau cyfarfod â sêr y ffilm sef Matthew Rhys, Sienna Miller a Keira Knightley.

Roeddwn wedi gweld Matthew Rhys yn siarad ar S4C o'r blaen ac roedd Keira yn y ffilm Pirates of the Carribean ac roedd lluniau o Sienna yn rhai o gylchgronau mam . Ar ôl swper nos Fawrth, fe boenais i mam a dad nes eu bod yn mynd â fi i'r dref i wylio diwedd y ffilmio yn y gobaith y byddwn ni'n cael llofnod a llun o rai o'r prif actorion.

Fe arhoson ni am dros awr a hanner y tu allan i'r Llew Du a symud weithiau i gefn Somerfield. Gorffennodd y ffilmio a daeth tri char gyda ffenestri tywyll i'r golwg a pharcio y tu allan i neuadd y dref.

Gofynnais i'r dyn diogelwch a gallen ni groesi'r ffordd i gael llofnod ond nid oedd neb yn cael gwneud hyn ond dywedodd wrthyf am weiddi ar yr actorion ac efallai y byddent yn croesi'r heol atom ni. Sienna daeth allan gyntaf a mynd am ei char.

Dechreuodd mam a fi a'r dorf i alw arni i ddod draw ac wedi pendroni am ychydig fe redodd gan ddweud "Okay then just a few minutes" Fy llyfr i arwyddodd hi gyntaf a defnyddiodd hi fy meiro i arwyddo rhai llofnodion eraill. Llwyddodd mam i dynnu llun ohoni cyn iddi redeg yn ôl i'w char. Roedd hi'n edrych yn bert iawn a lot o golur ar ei hwyneb.

Nesaf daeth Matthew Rhys ac wedi i bawb alw arno yn Gymraeg fe ddaeth draw ac arwyddo sawl llofnod a thynnu lluniau gydag amryw ohonom ni. Roedd e'n grêt ac yn siaradus iawn yn dweud ei fod wedi cael diwrnod hir yn ffilmio. Yn anffodus y tro yma fe aeth Keira allan trwy gefn Somerfield ond roeddwn ni wrth fy modd i gael llofnod dau allan o dri o'r sêr enwog.

Tomos Rhys, Cwmann

 • Dau ddiwrnod ym mywyd Film Extra gan Jen Cairns


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy