BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Tudalen we Clonc Clonc ar y We
Mawrth 2009
Hanes Papur Bro Clonc, sydd wedi bod ar y we bellach ers blwyddyn.

Mae'r wefan yn ategu at amcanion Clonc o 'hybu Cymreictod a sicrhau twf yn nifer y bobl sy'n darllen Cymraeg', a 'sicrhau bod Clonc yn gyfrwng i'n cael i adnabod ein bro a'n pobl yn well'. Y ffordd mae'r wefan yn rhagori yw bod Clonc yn gallu cyrraedd pobl o bob rhan o'r byd.

O'r wefan gallwch lawrlwytho ôl rifynnau Clonc a darllen unrhyw beth a gollwyd, neu ail ddarllen rhywbeth o ddiddordeb.

Yn y flwyddyn ddiwethaf cafwyd 1,715 o ymweliadau ac ymwelwyd â 11,446 o dudalennau. Ar gyfartaledd, ymwelwyd â 6.67 tudalen yr ymweliad. Mae hyn i gyd yn destun o lawenydd mawr i bapur gwirfoddol fel Clonc.

Mae'n golygu ein bod yn cyrraedd mannau na fyddem fel arfer yn ei wneud. Golyga hefyd y gall pobl yr ardal sy'n gweithio oddi cartref a'r rhai sydd wedi symud o'r ardal ddarllen yr hanesion a chadw mewn cysylltiad.

Braf meddwl bod pobl yn yr Amerig, Awstria, Twrci, Canada, Yr Eidal, Sbaen ac Awstralia wedi ymweld â gwefan Clonc yn y flwyddyn ddiwethaf. Ceir diddordeb mawr yn Awstralia gyda llaw, gyda'r ymwelwyr yn treulio 7.42 munud ar gyfartaledd ar y wefan ac yn ymweld â 12.67 tudalen ar bob ymweliad.

Datblygiad diweddaraf Papur Bro Clonc yw ymuno â gwefan rhwydweithio Facebook. Os ydych yn aelod, gallwch ddod yn ffrind i Clonc ac ymuno â Grŵp Papur Bro Clonc.

Bwriad y cynllun hwn yw dod â chyhoeddusrwydd i'r papur bro ymhlith pobl ifanc yn ogystal â dod ag aelodau â'r un diddordeb at ei gilydd yn yr ardal.

Wrth i'r rhifyn hwn fynd i'r wasg mae gan Clonc rhyw 200 o ffrindiau. Mantais fwyaf rhwydweithio ar Facebook yw y gallwch ddewis Cymraeg fel yr iaith ryngwyneb.

Ond mae presenoldeb Clonc ar we yn mynd nôl rhai blynyddoedd. Mae Clonc wedi cyhoeddi un erthygl y mis ar wefan BBC Cymru'r Byd ers 2003. Cred Clonc y dylid bod ar flaen y gad gyda'r dechnoleg ddiweddaraf.

Pwy a wyr, efallai mai ar y we fydd papurau newydd a phapurau bro'r dyfodol. Rydym felly mewn trafodaethau gyda Chwmni Golwg i fod yn rhan o'r gwasanaeth newyddion newydd ar y we.

Mae hyn i gyd yn gyffrous iawn a'r gobaith yw mai darllenwyr Clonc fydd yn elwa yn y pendraw.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy