BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Mistar Urdd Gŵyl Cyhoeddi
Mai 2009
Cynhaliwyd y Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2010 ar draws Ceredigion ar yr wythnos 21 i 24 Ebrill.

Trefnwyd teithiau cerdded ar hyd llwybrau'r sir, gan fwynhau y golygfeydd godidog. Bu nifer o bobl yn cerdded ar wahanol ddiwrnodau. Cydlynydd y daith oedd Dewi Hughes, Aberystwyth.

Fe welwyd Pafiliwn Pontrhydfendigaid a Chanolfan Hamdden Llangrannog o dan ei sang pan fu tua 2500 o blant cynradd yn llenwi'r lle yn ei jamboris o dan ofal Gwenda Owen a'r band.

Ar y prynhawn dydd Gwener, gwelwyd rai o gymeriadau Pentrebach yn ymddangos hefyd sef Bili Bom Bom a Coblyn.

Lawnswiyd y Rhestr Testunau hefyd ar y prynhawn dydd Gwener. Tynnwyd y raffl hefyd a dyma'r enillwyr: 1. Amanda Jones 14 Talar Deg, Llanilar, Aberystwyth, 2 Ray Darby, Borth, 3. Geraint Morgan, Hen Ysgol Bwlchllan.

I gloi'r wythnos cynhaliwyd gig gyda Gwibdaith Hen Frân a bandiau eraill ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid. Trefnwyd y gig ar y cyd rhwng Pwyllgor Ieuenctid yr Eisteddfod a Chlybiau Ffermwyr Ifanc y Sir gyda chefnogaeth gan Bafiliwn Bont, Cyngor Sir a Chymunedau yn Gyntaf, gyda'r elw yn cael ei rannu rhwng yr Eisteddfod ac apêl y Sioe Frenhinol.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Dymuniadau gorau i bawb sydd yn cystadlu yng Nghaerdydd ar ddiwedd mis Mai. Gobeithio y cawn weld eich lluniau yn rhifyn mis Mehefin. Os oes rhywun a fyddai'n medru stiwardio ar stondin 2010 yng Nghaerdydd neu yn Bala i gysylltu â Nia ar 01570 480015.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy