BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Y Grŵp yn Sweden Dyddiadur y daith i Sweden
Mai 2004
Yn ddiweddar, fe aethom ni fel aelodau o flwyddyn 12 ar daith i Sweden.

Roeddem ni'n mynd ar ymweliad â thref fach o'r enw Kalix yng ngogledd y wlad - taith a drefnir ers nifer o flynyddoedd bellach. Aeth pymtheg o ddisgyblion ar y daith a oedd yn para o'r 18fed - 28ain o Fawrth. Roeddem ni'n hedfan o Heathrow ar y dydd Iau ac yn cyrraedd Kalix yn hwyr y noson honno. Roedd pawb yn synnu at garedigrwydd y teuluoedd oedd yn ein croesawu am wythnos ac yn barod am noson dda o gwsg!

Dydd Gwener cawsom daith o gwmpas yr ysgol a oedd yn cynnwys adran adeiladu, nyrsio, garej a stablau - tipyn o sioc i ddisgyblion Llanbed! Gyda'r hwyr, cawsom bryd o fwyd traddodiadol o Sweden yn yr ysgol - blasus iawn!

Teithio i'r Ffindir wnaethom ni ddydd Sadwrn a chael ymweliad â'r Amgueddfa yn Rovaniemi a mynd i weld Siôn Corn! Dydd Sul, cawsom ddiwrnod o ymlacio gyda'n 'teuluoedd' newydd a chyfle i chwarae yn yr eira rai!

Gadael am ogledd Sweden ddydd Llun ac ymweld â'r 'Ice Hotel' enwog, roedd yno eglwys, theatr a bar - a'r cyfan wedi eu creu o iâ!

Ymweliad â Chanolfan Ffiseg a'r mwyngloddiau haearn oedd wedi eu trefnu ar gyfer dydd Mawrth ac roedd yn ddiwrnod addysgol iawn.

Cafwyd amser da gan bawb fore dydd Mercher yn sgio, eirfyrddio a slejo ar lethrau'r ysgol a threuliwyd prynhawn diddorol yn y ffatri bapur leol.

Cawsom wersi Swedeg yn yr ysgol fore dydd Iau a llawer o hwyl ar y 'Snow Mobiles' yn y prynhawn.

Teithio i Stockolm ddydd Gwener a phawb yn drist wrth adael y ffrindiau newydd yn Kalix. Cawsom daith o gwmpas Stockholm ac ymweliad ag amgueddfa'r teulu Vasa a oedd yn gartref i un o longau mwyaf y brenin enwog Gustavus Adolphus.

Diwrnod o siopa oedd dydd Sadwrn a sioe ffasiwn yn y gwesty gyda'r nos wrth gymharu bargeinion!

Dychwelyd i Lanbed ddydd Sul gyda llond cês o ddillad brwnt a sawl ffilm llawn atgofion.

Hoffem ni i gyd ddiolch o galon i Mrs Pat Jones, Mrs Margaret Williams, Miss Anwen Jones a Mr Gareth Wyn Jones am wneud y daith yn bosib. Edrychwn ymlaen i groesawu ein ffrindiau o Sweden yn ôl i Gymru yn yr Hydref.

Gwennan Evans


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy