BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Yr artistiaid Hwyl ar y lawnt
Hydref 2006
Anrhydeddwyd gwaith a chyfraniad y Parchedig Goronwy a Mrs Beti Evans i gapeli'r cylch ac i'r gymuned mewn noson arbennig ar ddechrau Medi.
Gweledigaeth sydyn Emyr ac Eirian, Hollis, Llanbed oedd cynnal y gweithgaredd yma i anrhydeddu gwaith a chyfraniad y Parch Goronwy a Mrs Beti Evans i gapeli Undodaidd y cylch, holl enwadau eraill a'r gymuned i gyd ac yn enwedig i gapel Brondeifi.

A gyda sêl bendith rhai o selogion y capel aed ati gyda brwdfrydedd heintus i drefnu'r noson o Gaws a Gwin a chyngerdd ar Nos Wener, 2il o Fedi gyda Emyr ac Eirian yn cynnig eu cartref i gynnal y noson.

Enwyd yr achlysur yn 'Hwyl ar y Lawnt' a dyna a gafwyd yng nghwmni artistiaid enwog cenedlaethol a oedd yn fwy na pharod i roi eu gwasanaeth yn rhad ac am ddim er mwyn dangos eu parch a'u gwerthfawrogiad o'r gefnogaeth a gawsant hwy gan Goronwy a Beti tra yn bennaf yn ymwneud ag Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbed.

Yn cymryd rhan ar y noson roedd Eirian a Meinir; Trebor Edwards; Aled Hall; Dafydd Edwards; Gwawr Edwards; Angela Rogers Davies; ac yn cyfeilio iddynt roedd Meinir Parry a Menna. Yna Endaf Morgan y pianydd ifanc a'r digrifwr Ifan Tregaron ac yn cadw trefn ar bawb roedd Ifan JCB.

Ceisiwyd yn weddol lwyddiannus gadw rhan fwyaf o'r trefniadau o glyw Goronwy a Beti ac roedd yn amlwg eu bod o dan gryn deimlad wrth weld yr artistiaid yma yn ymddangos un ar ôl y llall ac o weld yr arlwy fendigedig oedd wedi ei baratoi ar safle mor fendigedig ar eu cyfer.

Mae diolch arbennig i'r holl noddwyr y noson sy'n rhy niferus i ddechrau eu henwi gan fod cymaint o bobl wedi helpu neu gyfrannu mewn rhyw fodd neu gilydd i sicrhau noson mor llwyddiannus, Gwireddwyd yr elw anhygoel o dros £6000.00 a rhaid cydnabod yn ddiolchgar am haelioni Banc Barclays yn noddi 'Punt am Bunt' am yr uchafswm o £750.00 ac i'r artistiaid i gyd am ei gwasanaeth yn ddi dâl; i Emyr ac Eirian am agor eu cartref, i bawb a brynodd docynnau ac am fynychu'r noson ac fel y crybwyllwyd, i bawb a helpodd ac a gyfrannodd mewn unrhyw fodd at lwyddiant y noson.

Bydd elw terfynol y noson yn cael ei rannu yn gyfartal rhwng capel Brondeifi a Phwyllgor Lleol Ymchwil y Cancr, sef dewis elusen y Parch Goronwy a Mrs Beti Evans.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy