BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Dr Steven Jones Un ohonom ni...
Gorffennaf 2006
Portread o Dr Steven Jones, Dolaugwyrddion, Pentrebach sydd wedi cael anrhydeddu yn y maes Biocemeg. Gan Twynog Davies.

Fel un a gafodd ei addysg gynnar yn Ysgol Gyfun Llambed, mae gyrfa Steven wedi dilyn cwrs eithriadol o lwyddiannus. Ar ôl graddio ym Mhrifysgol Bryste mewn Biocemeg, cafodd Steven, mab Olive a John Jones, Dolaugwyrddion, wahoddiad i astudio am radd uwch ym Mhrifysgol Simon Fraser, Vancouver. Yna derbyniwyd yr ysgolhaig disglair i astudio ymhellach yng Nghaergrawnt, lle enillodd ei ddoethuriaeth.

Yn dilyn y cyfnod llwyddiannus yma, cafodd wahoddiad gan un o wyddonwyr amlycaf Canada i sefydlu Adran Geneteg yn Vancouver, ac y mae llwyddiant yr adran honno wedi derbyn clod led-led y byd. Canolbwyntio y mae'r gwaith ar ymchwil cancer; mae'r astudiaeth yn seiliedig ar ddeall y pwysigrwydd o adnabod rôl y genynnau yn y corff, er mwyn ceisio rheoli'r tostrwydd.

Rhai blynyddoedd yn ôl bellach, Steven oedd y cyntaf i goncro ein dealltwriaeth o'r feirws 'SARS'. Erbyn hyn, ef yw Pennaeth yr Adran 'Bioinformatics' yn Vancouver, ac y mae tua 180 o bobol yn gweithio yn yr adran.

Heblaw am gael ei gydnabod fel un o'r myfyrwyr disgleiriaf a ddaeth allan o Brifysgol Simon Fraser, daeth anrhydedd pellach i'w ran. Penodwyd ef, gan banel annibynnol, ymysg y deugain o bobl ifanc mwyaf blaenllaw o dan ddeugain oed a fydd, yn ôl y panel, yn arweinwyr y dyfodol yng Nghanada mewn gwahanol feysydd. Anrhydedd yn wir.

Mae'r gŵr tawel, diymhongar yma, sydd bellach wedi ei benodi'n Athro ym Mhrifysgol British Colombia, wedi dod â chlod i'w deulu, i'w hen ysgol, ac i'r gymdogaeth. Edrychwn ymlaen am lwyddiant pellach yn ei yrfa.

Erthygl gan Twynog Davies


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy