BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Enillwyr cystadleuaeth dawns cymysg Ar eu ffordd i Lanerchaeron
Ebrill 2010
Llwyddiant plant yr ardal yn eisteddfodau rhanbarth yr Urdd.

Gydag Eisteddfod yr Urdd eleni dafliad carreg o ardal Clonc, mae rhifyn Ebrill y papur bro yn dathlu llwyddiant plant yr ardal yn yr eisteddfodau rhanbarth ac yn cynnwys lluniau lliw o'r aelodau llwyddiannus yn y papur. Pob lwc i bawb yn Llanerchaeron ar ddiwedd mis Mai.

Canlyniadau Llwyfan Cynradd ac Uwchadd

Unawd Bl. 2 ac Iau: 2il Joseph Saunders, Ysgol Ffynnonbedr. Unawd Bl. 3 a 4: 1af Charlotte Saunders, Ysgol Ffynnonbedr. Unawd Bl. 5 a 6: 2il Mared Owen, Ysgol Carreg Hirfaen. Parti [Adran] Bl. 6 ac Iau: 1af Adran Llambed. Parti Unsain Bl. 6 ac Iau i ysgolion dros 50: 1af Ysgol Carreg Hirfaen. Côr Bl. 6 ac Iau ysgolion dros 150 o blant: 2il Ysgol Ffynnonbedr. Parti Deulais: 1af Ysgol Ffynnonbedr. Unawd Merched Bl. 7 - 9: 2il Meleri Davies, Aelwyd Llambed. Unawd Bechgyn Bl. 7 - 9: 2il Aron Dafydd, Aelwyd Llambed. Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed: 3ydd Elliw Dafydd, Aelwyd Llambed. Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed: 1af Aled Wyn Thomas, Aelwyd Llambed. Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed: 1af Aled a Christopher, Ysgol Gyfun Llambed. Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed: 2il Elliw Dafydd, Aelwyd Llambed. Parti Deusain [Adran] Bl. 9 ac Iau: 1af Aelwyd Llambed. Parti Merched Bl. 7, 8 a 9: 3ydd Ysgol Gyfun Llambed. Parti Bechgyn Bl. 7, 8 a 9: 2il Ysgol Gyfun Llambed. Côr S.A. Bl. 7, 8 a 9: 3ydd Ysgol Gyfun Llambed. Côr Bechgyn T.B. Bl. 13 ac Iau: 2il Ysgol Gyfun Llambed. Ensemble Lleisiol Bl. 13 ac Iau: 3ydd Ysgol Gyfun Llambed. Cyflwyno Alaw Werin Bl. 6 ac Iau: 2il Mared Owen, Ysgol Carreg Hirfaen. Cyflwyno Alaw Werin Bl. 7, 8 a 9: 1af Gwawr Hatcher, Aelwyd Llambed. Unawd Llinynnol Bl. 6 ac Iau: 3ydd Julianna Barker, Ysgol Carreg Hirfaen. Grŵp Cerddoriaeth Creadigol Bl. 6 ac Iau: 2il Ysgol Llanwnnen. Unawd Llinynnol Bl. 7 - 9: 3ydd Llion Thomas, Aelwyd Llambed. Unawd Piano Bl. 7 - 9: 3ydd Gwawr Hatcher, Aelwyd Llambed. Unawd Pres Bl. 7 - 9: Joshua Hardy, Ysgol Gyfun Llambed. Unawd Telyn Bl. 7 - 9: 2il Lowri Elen Jones, Aelwyd Llambed. Unawd Piano Bl. 7 - 9: 3ydd Sioned Davies, Ysgol Gyfun Llambed. Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4: 2il Elin Davies, Ysgol Cwrtnewydd. Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6: 2il Meirion Siôn Thomas, Adran Llambed. Unawd Cerdd Dant Bl. 7 - 9: 2il Lowri Elen Jones, Aelwyd Llambed. Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed: 2il Elliw Dafydd, Aelwyd Llambed. Parti Cerdd Dant dan 19 oed: 1af Aelwyd Llambed. Dawns Werin Bl. 4 ac Iau: 2il Ysgol Llanwnnen. Dawns Werin Bl. 6 ac Iau ysgolion dros 100 o blant: 2il Ysgol Ffynnonbedr. Dawns Greadigol Bl. 6 ac Iau: 1af Ysgol Cwrtnewydd. Dawns Cyfrwng Cymysg Bl. 6 ac Iau: 1af Ysgol Ffynnonbedr. Dawns Cyfrwng Cymysg Bl. 7 a dan 19 oed: 2il Ysgol Gyfun Llambed. Dawns Disgo Unigol Bl. 6 ac Iau: 2il Charlotte Saunders, Ysgol Ffynnonbedr. Grŵp Dawnsio Disgo Bl. 6 ac Iau: 2il Ysgol Ffynnonbedr. Dawns Disgo Unigol Bl. 10 a dan 19 oed: 2il Mererid Rees, Ysgol Gyfun Llambed. Llefaru Unigol Bl. 5 a 6: 2il Meirion Siôn Thomas, Adran Llambed. Grŵp Llefaru Adran Bl. 6 ac Iau: 3ydd Adran Llambed. Llefaru Unigol Bl. 7 - 9: 3ydd Lowri Elen Jones, Aelwyd Llambed. Grŵp Llefaru Adran Bl. 9 ac Iau: 2il Aelwyd Llambed. Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed: 2il Elliw Dafydd, Aelwyd Llambed. Grŵp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed: 3ydd Ysgol Gyfun Llambed. Llefaru Unigol Bl. 2 ac Iau [dysgwyr]: 1af Maryyah Abdul Halim, Ysgol Ffynnonbedr. Llefaru Unigol Bl. 3 a 4[dysgwyr]: 3ydd Lewis Jarvis-Blower, Ysgol Llanwnnen. Grŵp Llefaru Bl. 6 ac Iau [dysgwyr]: 3ydd Ysgol Ffynnonbedr. Llefaru Unigol Bl. 7 - 9 [dysgwyr]: 2il Max Zinn, Ysgol Gyfun Llambed. Grŵp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 [dysgwyr]: 1af Ysgol Gyfun Llambed. Ymgom Bl. 6 ac Iau: 2il Ysgol Cwrtnewydd. Cân Actol Bl. 6 ac Iau [Ysgolion hyd at 100 o blant]: 2il Ysgol Llanllwni. Ymgom Bl. 7, 8 a 9: 2il Ysgol Gyfun Llambed. Monolog Bl. 10 a dan 19 oed: 1af Elliw Dafydd, Aelwyd Llambed.

Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau: 2il Siriol Howard, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr; 3ydd Marnie Tiffany, Ysgol Gynradd Y Dderi. Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4: 1af Daniel Evans, Ysgol Gynradd Y Dderi; 3ydd Sasha Evans, Ysgol Gynradd Llanwnnen. Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6: 3ydd Zoe Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi. Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau: 1af Ruth Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4: 3ydd Madeleine Smith, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd. Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6: 3ydd, Michael Haydon, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd. Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4: 2il Mari Lewis, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau: 2il Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6: 3ydd Grwp Cwrtnewydd, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd. Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4: 1af Holly Cooper, Ysgol Gynradd Llanwnnen. Serameg / Crochenwaith Bl. 9: 1af Sion Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 2il Dion Mason George, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan . 3ydd Lauren Clark, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C): 2il Jamie Lamport, Ysgol Gynradd Llanwnnen. 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C): 2il Dylan Thomas, Ysgol Gynradd Llanwnnen. 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D): 2il Joshua Hemming, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 3ydd Dylan Jenkins, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. Argraffu Bl. 2 ac iau:1af Megan Davies, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen. 2il Danielle Jones, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen. Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4: 1af Owen Schroder, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd. Dyluniad 2D Bl 7-9: 1af Naomi Howson, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 2il Ryan Edwards, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 3ydd Olivia Tamba, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. Pyped Bl. 2 ac iau: 2il Mererid Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau: 2il Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Mwgwd neu Byped Bl 9: 1af Gwawr Hatcher, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau: 2il Lian Evans, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. 3ydd Rhys Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4: 1af Lowri Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6: 3ydd Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen. Print Lliw Bl. 2 ac iau: 3ydd Maryyah Abdul Halim, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr Print Lliw Bl. 3 a 4: 1af Gwenllian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen. Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4: 2il Lowri Davies, Adran Llambed. Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6: 3ydd Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen. Printiau Lliw Bl. 2 ac iau: 3ydd Aleksander Szeterlaic, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. DVD Oedran Uwchradd: 1af Clwb Garddio, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4: 2il Osian Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6: 1af Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. 3ydd Rhiannon Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau: 2il Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Creu Artefact Bl 2 ac iau: 2il Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Creu Artefact Bl 3 a 4: 1af Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Creu Artefact Bl 5 a 6: 1af Grwp Rhodri, Ysgol Gynradd Y Dderi. Creu Arteffact Bl. 9: 1af Dewi Uridge, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. Creu Arteffact Bl. 10 ac 11: 1af Rhys Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 3ydd Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed: 2il Lowri Pugh-Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. CAD / CAM Bl. 7-9: 2il Gethin Morgan, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 3ydd Gareth Morgan-Isaac, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. CAD / CAM Bl. 10 ac 11: 1af Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 2il Elin Wyn Gwyther, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. 3ydd Rhodri Pugh-Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy