BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Capel Bethel
Ebrill 2005
Cafwyd darlith ardderchog yng Nghapel Bethel ynglŷn â hiwmor Waldo Williams ac Idwal Jones yng nghwmni Emyr Llewelyn.

Cynhaliwyd noson ardderchog yng nghapel Bethel, Drefach yn ddiweddar pan wahoddwyd Emyr Llywelyn i ddarlithio ar hiwmor Waldo Williams ac Idwal Jones.

Cafwyd toreth o straeon difyr am y ddau fardd ac am hanes Emyr Llywelyn ei hun ym myd addysg. Roedd y capel llawn yn fwrlwm o chwerthin a phawb yn mwynhau gwrando ar storïwr dawnus wrth ei waith.

I gloi'r noson cafwyd medli o ganeuon Idwal Jones gan Leisiau'r Werin, sef côr o ferched lleol o dan arweinyddiaeth Mrs Elonwy Davies gyda Mrs Dulcie James wrth yr organ. Roedd y gynulleidfa wrth ei bodd yn ymuno yng ngeiriau'r hen ffefrynnau, megis 'Siani', 'Eistedd ar ben llidiart' a'r 'Un dyn bach ar ôl' .

Llywydd y noson oedd Mrs Ann Davies, Dolgors, Llanllwni. Magwyd Ann yn Garth Villa, Drefach a chroesawyd hi gan weinidog y capel sef y Parchedig Rheinallt Davies. Cyfrannodd Ann yn hael iawn at y gronfa a chyflwynwyd blodyn iddi ar ran y capel gan Meinir Jones Pwllybilwg.

Diolchwyd i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson gan Gillian Jones, Meysydd a chyfeiriodd at gefnogaeth a chymorth Pwerdy Plwyf Llanwenog at y gweithgaredd diwylliannol arbennig hwn.

I gloi'r noson paratowyd paned o de ac ymborth blasus gan wragedd y Capel yn Neuadd y Pentref.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy