BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Geinor Medi Jones Cadwyn cyfrinachau
Chwefror 2008
Colofn newydd ym mhapur bro Clonc sy'n rhoi sylw i bobl ifanc lleol sydd yn eu hugeiniau ac yn gweithio'n lleol hefyd.

Enw: Geinor Medi Jones

Oed: 25

Pentref: Cwmann

Gwaith: Ymarferydd Hybu Iechyd

Partner: Jason Thomas

Teulu: Mam, Dad, Nia, Osian, Gu, Rymi a mwy!

Unrhyw hoff atgof plentyndod
Cael 'row' gyda Gu am rhoi jam ar pwdin reis!

Y peth pwysicaf a ddysgest yn blentyn.
Bod yn gwrtais

Y CD cyntaf a brynest di gyntaf erioed?
Ddim yn cofio 100% ond siwr o fod Boyzone!

Y peth gorau am yr ardal hon?
Pawb yn adnabod pawb

Y peth gwaethaf am yr ardal hon?
Pawb yn adnabod pawb!

Pa fath o berson sy'n mynd o dan dy groen?
Bobl sydd yn ddau wynebog

Beth sy'n codi ofn arnat?
Pry cop

Unrhyw ofergoelion?
Codi llaw ar bioden

Beth yw dy gyfrinach i gadw'n bert?
Rhedeg ac yfed dwr - ideally!

Beth yw dy gyfrinach i gadw'n heini?
Rhedeg

Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Hapus, swnllyd a swnllyd!

Beth yw dy hoff air?
Hapi deis

A'th hoff adeilad?
Adeilad gyda lot o gwydr a velux windows!

Beth yw'r cludfwyd o'th ddewis?
Pizza

Beth wyt ti'n ei ddarllen?
Newydd benu llyfr 'Getting rid of Mathew' a heb dechrau un arall eto!

Beth yw dy hoff arogl?
Basil ffres

Pa un peth fyddet ti'n newid am dy hun?
Taldra - bach yn dalach

Oes yna rywbeth na elli di ei wneud y byddet ti'n hoffi ei gyflawni'n dda?
Arlunio

Beth sy'n rhoi egni i ti?
Bananas

Pa gerddoriaeth yr hoffet ti yn dy angladd?
Rhywbeth hapus

Oes bywyd ar ôl marwolaeth?
Dim yn gwybod

Beth fyddet yn ei wneud pe na baet yn gwneud y gwaith hwn?
Cwestiwn da - dim syniad hoffi'r gwaith sy gyda fi!

Ar beth y gwnest orwario arno fwyaf?
Dillad o rhyw fath fi'n siwr!

Pwy sy'n ddylanwad arnat ti?
Teulu

Y gwyliau gorau?
Gyda ffrindiau - Sgio (La Tania a Lake Tahoe!) Gyda Teulu - Disney World

Arferion gwael?
Pigo spots!

Ble fyddi di mewn deng mlynedd?
Dal ma gobeithio!

 • Cliciwch yma i wylio ffilm o Geinor Medi Jones yn ein tywys o gwmpas tref Llambed.

 • Mwy o dref Llambed

 • 0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy