BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Dechreuad gwaith adeiladu ysgol newydd sbon Ysgol Newydd Sbon
Chwefror 2006
Bu'r Cynghorydd Hadyn Richards yn torri'r dywarchen gyntaf i nodi bod gwaith yn dechrau ar Ysgol Newydd yn ardal Clonc.

Torrodd y Cynghorydd Hadyn Richards, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion y dywarchen gyntaf i nodi bod y cwmni Dean a Dyball Construction yn dechrau'r gwaith o adeiladu ysgol newydd sbon i gymryd lle'r hen ysgol gynradd sydd dros gant oed.

Cyllidir yr ysgol newydd gan fenter Llywodraeth y Cynulliad i wella adeiladau ysgol. Bydd y prosiect, sy'n costio dros £3.5 miliwn ac a gynlluniwyd gan Benseiri Cyngor Sir Ceredigion, yn darparu'r cyfleusterau mwyaf modern ar gyfer disgyblion 3-11 oed ar draws y Cyfnod Sylfaen newydd a Chyfnod Allweddol 2.

Nododd y Cynghorydd Haydn Richards, "Mae hwn yn achlysur cofiadwy iawn. Rwy'n falch o fod yn gysylltiedig â gwireddu'r prosiect cyffrous hwn. Roedd yr angen i ddarparu o'r newydd yn lle hen adeilad Ffynnonbedr a oedd yn dirywio ac yn mynd yn fwyfwy annigonol, yn un o flaenoriaethau Cyngor Sir Ceredigion ers ei ddechreuad.

Bu hyn yn freuddwyd i lywodraethwyr, staff a rhieni ac rwy'n falch y bydd cyfleusterau o'r safon uchaf ar gael i gefnogi'r dasg o addysgu disgyblion yn yr Ysgol. Rydym yn ddyledus i Lywodraeth Cynulliad Cymru am eu cyllid a'u cefnogaeth."


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy