BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Dylan ac Eilir Llwyddiant i Gwmni Ifanc Lleol
Chwefror 2004
Gyda chefnogaeth Y Ffatri Fenter a NatWest, mae 'na gynllun cyffrous i annog agwedd bositif ymysg pobl ifanc sydd am sefydlu busnes neu fenter arall.

Eleni, yn ennill y brif wobr o £800 roedd Dylan Davies o Drefach ac Eilir Williams o Gwrtnewydd a'r ddau yn aelodau o G.Ff.I. Pontsian. Mae'r ddau fentrus yma wedi sefydlu cwmni gwaith coed a thoi llwyddiannus. Yn masnachu fel Williams & Davies, mae Dylan ac Eilir wedi dangos sut y gall busnes bach ehangu a magu enw heb ei ail yn yr ardal. Cyn belled, maen nhw wedi gweithio i'r awdurdod lleol yn ogystal â chwmnïau adeiladu eraill sydd am fanteisio ar eu harbenigedd.

Yn siarad ar ran y pedwar beirniad, dywedodd Iestyn Pritchard, Menter a Busnes fod y gystadleuaeth eleni yn dangos ystod eang o syniadau.

"Mae'n galonogol iawn fod y cystadleuwyr eleni mor frwd am gyflogi'n lleol er mwyn helpu'r busnesau i ehangu. Mae hyn yn dangos yn glir i ni pa mor bwysig yw'r busnesau bach yma i economïau lleol."

Llongyfarchiadau gwresog i'r ddau ohonynt.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy