BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Rob Phillips a Delyth Morgans Dewch i gwrdd â'r Maer newydd
Mehefin 2010
Hanes Rob Phillips, Maer newydd Llanbedr-Pont-Steffan.
Coleg Prifysgol Llanbed
Gwefan Llambed
Lluniau, digwyddiadau, erthyglau gan bobl leol a llawer mwy.
Plac Evan James
Hanes
Hanes y fro rhwng Llanfair Clydogau a Llanllwni, gan gynnwys tref Llambed a Llanybydder.
Ystrad Fflur
Clonc yn 25
Lluniau o drigolion Llambed a'r ardal yn dathlu penblwydd Clonc.
 Dewch i gwrdd â'r Maer newydd
 Cofio Sarah Ann Doidge
 Ar eu ffordd i Lanerchaeron
 Cymdeithas Edward Llwyd
 Eira - yr ateb
 Cadwyn Cyfrinachau
 Taith er budd ymchwil cancr
 Cyngerdd Agoriadol
 Neb ar ôl yn Llambed!
 Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2010

Croeso
Croeso i safle Clonc, papur bro tref Llanbedr Pont Steffan a'r pentrefi cyfagos. Mae'n ardal wledig, yn cwmpasu y fro rhwng Llanfair Clydogau yn y gogledd a Llanllwni yn y de, y darn canol o ddyffryn Teifi. Mae'n rhan o ddwy sir, sef Ceredigion a Chaerfyrddin. Amaethyddiaeth yw un o brif ddiwydiannau'r ardal.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy