BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Blewyn Glas
Clawr y llyfr Hen lyfr o'r newydd!
Rhagfyr 2009
Adolygiad o gyfieithiad Nick Fenwick i'r Saesneg o'r gyfrol 'Darluniaeth o Fachynlleth a'i hamgychoedd'.

Cyhoeddwyd y gyfrol ddiddorol hon yn y Gymraeg yn wreiddiol ym 1855 dan y teitl 'Darlundraeth o Fachynlleth a'i Hamgylchoedd'. Roedd yr awdur, Evan Jones, wedi cynnwys adrannau ar fwy na thrigain o bentrefi, ffermydd, mynyddoedd a dyffrynnoedd, ac yn rhoi inni gipolwg ar ddiwylliant a thirlun ein hardal yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ac yn awr, mwy na 150 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae Nicholas Fenwick, Brynglas, Machynlleth wedi ymgymryd a'r gwaith o gyfreithu'r llyfr, ac wedi llwyddo i gadw at naws y gyfrol wreiddiol ac arddull ei chyfnod.

Cyhoeddwyd y cyfieithiad Saesneg cyntaf erioed o'r gyfrol gan Lyfrau Coch-y-Bonddu, Machynlleth.

Mae 'A Portrait of Machynlleth and its Surroundings' yn dod a bywyd yr ardal, cyn dyfodiad y rheilffordd a'i dylanwad, yn fyw iawn inni.

Mae Mike Parker, y darlledwr a chyd-awdur 'Rough Guide to Wales' yn disgrifio'r llyfr fel "cofnod enghreifftiol gwych a diddorol, cofnod gwerthfawr i unrhyw un sydd yn dymuno deall mwy am dref hynafol Machynlleth a'i chyffiniau".

Mae'r awdur yn disgrifio'r amrywiol haenau o fywyd yn y dref a'r ardal ehangach, cyn belled a thraethau Meirion a Cheredigion, draw i Lanbrynmair a'r Domen Fawr, lie safai llys Owain Cyfeiliog, yn Nhafolwern, ac ymlaen i Ddylife a'i weithfeydd mwyn.

Fe luniwyd y gyfrol wreiddiol ar gyfer cystadleuaeth a osodwyd gan Gymdeithas Lenyddol Machynlleth.

Mae 'Darlundraeth o Fchynlleth a'i Hamgylchoedd' yn gasgliad cynhwysfawr o ysgrifau, barddoniaeth a chwedlau o'r ardal hon , ac wedi bodloni'r beirniaid cymaint fel eu bod wedi awgrymu fod y gwaith yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd cyfieithydd y llyfr, Nicholas Fenwick: "Nid oedd Evan Jones, a ddaeth yn ddiweddarach vn weinidog enwog gyda'r Eglwys Fethodistaidd, yn gyhoeddwr ac yn newyddiadurwr, yn ddim ond dwy ar bymtheg oed pan ysgrifennodd ei lyfr.

Eto I gyd fe gasglodd wybodaeth hynod o eang, a byddai llawer ohono wedi mynd ar goll oni bai iddo ef ei gofnodi, a gwneud hynny mewn modd y byddai unrhyw awdur teithio profiadol ei gyfnod wedi body n filch o'i arddel."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy