BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Blewyn Glas
Ballymoney Veronica, Harry a Lynwen Emslie Pencampwyr y Limosins
Medi 2009
Hanes Lynwen Emslie, gynt o Benglog a'i buwch, Ballymoney Veronica, a enillodd Bencampwriaeth y Gwartheg Limosins yn Y Sioe Frenhinol eleni.

Dwi i ddim os bu rhai ohonoch yn gwylio'r rhaglenni teledu a ddarlledwyd o'r Sioe Frenhinol eleni, and mae un peth yn sicr, fe welwyd wyneb cyfarwydd Lynwen, Penglog mwy nag unwaith.

Mae Lynwen, erbyn hyn, yn byw gyda Harry, ar fferm ger Aberdeen ac y maent yn cadw a magu gwartheg Limosin.

Daeth llwyddiant arbennig iawn i'w rhan eleni yn y Sioe yn Llanelwedd gyda buwch o'r enw Ballymoney Veronica a'i llo Emslies Eryl.( cysylltiad teuluol!).

Nid yn unig, ar fore'r dydd Llun fe'i dyfarnwyd yn Bencampwr y Gwartheg Limosins, gan ennill Cwpan Chapman a Frearson ond aeth ymlaen yn y prynhawn i'w choroni yn Brif Bencampwr Gwartheg Bîff y Sioe gan ennull Gwobr Patrick Tantrum.

Pnawn dydd Mawrth roedd yn ran o'r 'Tim o 5' o wartheg a gynrychiolai y Limosîns, ac enillwyd Gwobr NatWest.

Bore dydd Mercher aeth allan unwaith eto i gylch y gwartheg fel rhan o'r pâr a gynrychiolai'r Limosîns, a daeth llwyddiant unwaith eto gan ennui Cwpan FitzHugh.

Bu'r camerau teledu yn dilyn eu hynt yn ystod y sioe ar ôl deall bod yna cysylltiad Cymreig gydag enillydd y Prif Bencampwr, a chreuwyd rhaglen deledu arbennig amynt hwy ac enillydd y cobiau.

Mor glên oedd gweld ymateb gorfoledd Lynwen a Harry at eu llwyddiant a chafwyd rhaglen naturiol hyfryd a diddorol yn eu cwmni. Dwi'n siwr fod dad, mam a nain Hendreron, yn arbennig, yn falch iawn.

Fel y dywedodd Lynwen, roedd yn ucheigais ganddi i ennill Gwobr Pencampwr y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ers yn lodes fach. Mae yna oriau lawer o waith i baratoi anifeiliaid at eu dangos mewn sioeau ac yr oedd yn dipyn o ymdrech i baratoi a theithio yr oriau maith i lawr o'r Alban yn doedd. Ond mi oedd o'n werth o i gyd dwi'n siwr. 2009 oedd y flwyddyn yn sicr. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi'ch dau.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy