BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Blewyn Glas
Hedd Bleddyn A oes Heddwch?
Mai 2010
Hedd Bleddyn cipiodd gadair Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid.

Llongyfarchiadau lu i Hedd Bleddyn, Brynpeiran, Penegoes, wedi iddo gipio'r gadair yn Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid.

Cynhaliwyd Seremoni'r Cadeirio ym Mhaftliwn Pontrhydfendigaid, Ddydd Calan Mai, gyda merched Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid yn perfformio'r Ddawns Flodau.

Mae Hedd yn adnabyddus iawn fel bardd, rhigymwr a limrigwr llawn hiwmor, ond dyma'r tro cyntaf iddo fentro i gystadlu ar gynghanedd, a hynny yn y cywair lleddf.

Cafodd ganmoliaeth uchel am ei gerdd ar y thema Gwawr gan Meirion Macintyre Huws a draddododd y feirniadaeth.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy