BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Blewyn Glas
David Jervis Jones Dwy wobr amaethyddol
Ionawr 2010
David Jervis Jones yw'r person cyntaf erioed i ennill dwy wobr bwysig amaethyddol yn yr un flwyddyn.

Braf iawn yw llongyfarch David Jervis Jones ar dderbyn dwy wobr bwysig iawn ym myd amaethyddiaeth yn ddiweddar.

Derbyniodd Wobr Goffa John Gittins 2009 a Gwobr Goffa George Hedley 2009 am ei gyfraniad arbennig iawn i ddiwydiant defaid Cymru.

Y mae yn fwy o gamp am iddo ennill ddwy wobr yn yr un flwyddyn, rhywbeth na ddigwyddodd o'r blaen erioed.

Y mae wedi treulio dros 50 mlynedd yn y diwydiant gwlan yn cynnwys 24 mlynedd yn rheoli 4 Rhanbarth y Bwrdd Rheoli Gwlan.

Fel Rheolwr Rhanbarth yr oedd yn gyfrifol am gynnal safonau a hybu newidiadau technolegol i wella safonau graddio gwlan.

Bu yn ran o sefydlu system graddio gwlan organig a bu'n allweddol wrth greu rhaglen hyfforddi Bwrdd Marchnata Gwlan, rhaglen llwyddiannus iawn sydd wedi gweld dros 5000 o ymgeiswyr yn derbyn hyfforddiant.

Yn ôl y beirniad y mae gwybodaeth David Jones o'r diwydiant gwlan yng Nghymru a thu hwnt yn unigryw.

Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy