BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
20fed Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Blewyn Glas
Lil Woods (yn y sgert ddu a gwyn) gyda sêr y ffilm Nanny McPhee and the Big Bang Seren y byd ffilmiau
Ebrill 2010
Lil Woods o Abercegir sy'n sôn am actio yn y ffilm Nanny McPhee and the Big Bang.

Pwy feddylie y byddai yna Seren y Sgrin Fawr yn byw yn Abercegir!

Wel, mae'n berffaith wir!

Mae Lil Woods, sy'n ddisgybl Blwyddyn 7 yn Ysgol Bro Ddyfi yn un o'r plant oedd yn serennu yn y ffilm ddiweddar Nanny McPhee and the Big Bang, ynghyd ag Emma Thompson, Rhys Ifans ac eraill.

Daeth Lil, (sydd yn 12 oed erbyn hyn) a'i theulu i fyw i Lwynffynnon o Leamington Spa rhyw dair blynedd yn ôl bellach.

Mae hi a'i chwaer, Poppy, a'i brawd, Saul yn siarad Cymraeg yn hollol rugl, ac mae Mam a Dad hefyd wedi gweld gwerth mewn ymdrechu i ddysgu'r Gymraeg.

Tybed faint ohonoch glywodd Lil yn siarad am ei phrofiadau ar raglen Nia yn ddiweddar?

Fel hyn mae hi'n disgrifio'r profiad o ffilmio i ddarllenwyr Y Blewvn Glas.

"Rwyf ar y tren ar fy ffordd yn ô o nifer o gyfweliadau yn ymwneud â'r ffilm.

Erbyn y byddwch chi'n darllen hwn, mi fydda i wedi cerdded lawr y carped coch yn y `premier' yn Leicester Square, ymhell bell i ffwrdd o 'nghartref yn Abercegir, ac yn hollol wahanol.

Y bore 'ma, mi es i Asa, Rosie, Eros ac Oscar i eistedd yn rhes flaen rhyw sinema fechan, fechan i weld y ffilm dwi'n meddwl sydd yn un o'r ffilmiau gorau ar gyfer y teulu cyfan i ddod allan o Brydain erioed, sef Nanny McPhee and the Big Bang!

Fel roedden ni'n gwylio, roedden ni'n troi i edrych ar ein gilydd, chwerthin a rholio'n llygaid, neu jest gwenu wrthon ein hunain wrth gofio, falle cofio un diwrnod o ffilmio, yn llawn o bob math o sefyllfaoedd a phrofiadau - bwyta 'toasties' caws ac afal pin rhwng y gwahanol olygfeydd; Asa yn dangos ei hun yn ei `body warmer' a'i gwympo fo i ganol y mwd; rhedeg i mewn i gael gwersi (am ein bod yn colli'r ysgol) a rhywun yn gweiddi "Tynnwch y wellies mwdlyd 'na i ffwrdd!"; Eros ofn unrhyw beth oedd yn hedfan a gwisgo fy nyngaris glas bob un dydd, tra roedd y lleill yn cael dillad gwahanol o hyd!

Y mae un diwmod rwy'n ei gofio yn arbennig, sef y diwrnod y neidiodd Emma Thompson i'r pwll.

Diwrnod poeth ym mis Awst oedd hi, ac roedd Rosie, Oscar a finne yn ffilmio golygfa lle roedden ni'n gweld mochyn yn neidio i mewn i'r dŵr.

Ond yn groes i beth fyddech chi'n ei feddwl wrth weld y ffilm, doedden ni ddim yn gweld y mochyn o gwbl; yr unig beth welson ni oedd pêl dennis yn hongian ar ffon hir a rhywun yn ei chwifio o gwmpas yn wyllt.

Ond roedd yn anodd ein cael i chwerthin digon. Felly ar ô1 rhyv bedwar cynnig o ffilmio dyma Emma Thompson yn cael yr Is-gyfarwyddw i'w gwthio i mewn i'r llyn.

Fel roedd rhywun yn gweiddi "Action!" dyma hi'n cael ei gwthio i'r dŵr yn ei dillad, yn chwifio'i choesau i bob cyfeiriad ac mi alla i ddeud wrthoch chi nad oedd hi ddim yn gynnes!

Wel, roedden ni'n chwerthin cymaint, mi fyddai pawb yn meddwl mai gweld y mochyn roedden ni!

Rhywbeth fel'na oedd ffilmio Nanny Mcphee and the Big Bang!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy