BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Blewyn Glas
Y Wal Fawr Trip i Tseina
Chwefror 2010
Anwen Pari Jones o Ddinas Mawddwy sy'n adrodd hanes ei thaith i Tseina.

Yn ystod mis Hydref llynedd, bum yn ddigon ffodus i gael mynd i China am 8 diwrnod.

Bwriad y daith oedd i gerdded y wal fawr am gyfnod o 5 diwrnod, ac i hel arian i'r RNID (The Royal National Institute for Deaf People).

Cyn cychwyn ar y daith roedd yn rhaid i mi hel £2,500 i'r elusen.

Roedd tua 70 o unigolion o bob cwr o'r byd yn cymryd rhan yn y daith gerdded, a sawl elusen yn elwa o'r arian oedd yn cael ei godi gan bob unigolyn.

Er bod y wal yn ei chyfanrwydd tua 5,500 o filltiroedd o hyd, dim and rhannau ohoni buom yn gerdded - tua 40 milltir dros 5 diwrnod.

Cymerwyd canrifoedd i adeiladu'r wal, ac mae'n debyg bod rhwng 2 a 3 miliwn o weithwyr oedd yn gweithio ar y wal wedi eu lladd yn gwneud y gwaith peryglus yma.

Bob diwrnod, byddem yn cerdded rhannau gwahanol o'r wal oedd yn amrywio o rannau oedd wedi'u hadfer, i rannnau oedd yn dirywio a dim ond cerrig mân a rwbel oedd i gerdded arno.

Byddai hyd y teithiau cerdded yn amrywio bob dydd hefyd, yn ddibynnol ar ba mor hawdd (neu anodd!) oedd y rhan honno.

Yn sicr, un o'r diwrnodau anodda oedd y dydd Mercher, wrth i ni gerdded tua 7 awr mewn gwres llethol dros fryniau uchel ac yna i lawr i'r dyffrynnoedd trwy lwyni trwchus.

Bob nos, byddem yn aros mewn llety gwahanol ar gyrion y wal. Llety traddodiadol a syml oedd y rhan fwyaf o'r llefydd hyn, and roedd y trigolion lleol yn groesawgar iawn ac yn hapus i weld twristiaid yn yr ardal.

Wrth gwrs, bwyd Tseiniaidd oedd ar y fwydlen bob nos!

Daeth y daith i ben gyda dwy noson yn Beijing, prif ddinas China. Roedd hi'n ddiddorol gweld y gwrthgyferbyniad rhwng y Beijing newydd, modern a'r ardaloedd hyn a thlawd, and roedd pawb i weld yn fodlon eu byd.

Un o uchafbwyntiau Beijing oedd cael gweld stadiwm y `Bird's Nest' a adeiladwyd ar gyfer y gemau Olympaidd yn 2008, ac wrth gwrs, bargeinio am anrhegion yn y `Silk Market'!

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb wnaeth drwy fy noddi yn ariannol, neu gyfrannu ti gynhaliwyd yn y Llew Coch ddechrau'r haf. osodwyd gan yr elusen, llwyddais i godi £2,840.

Yn sicr, bu'r profiad yn un gwerthfawr iawn, ac un wna'i fyth anghofio.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy