BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eglwys Mwnt gan Wil Morgan Lluniau lleol
Lluniau o'r canolbarth. Os ydych chi am anfon lluniau i'r adran hon, e-bostiwch canolbarth@bbc.co.uk
Mae'r lluniau yr ydych chi'n eu hanfon aton ni i'w gweld yn yr orielau o dan y categoriau canlynol.
Abaty Ystrad Fflur
Orielau ardaloedd
Orielau o luniau trefi a phentrefi Powys a Cheredigion.
Calon eira
Eira 2010
Eich lluniau eira yn y Canolbarth yn ystod mis Ionawr 2010.
Bannau Brycheiniog gan Aled Davies
Cefn gwlad
Lluniau o gefn gwlad a mynyddoedd y canolbarth.
Plant Craig Y Nos
Eich hen luniau
Hen luniau o gleifion Craig y Nos; Llambed, Aberteifi, Bont, afon Teifi ac Ystradgynlais
Traeth Llangrannog © Bwrdd Croeso Cymru
Arfordir Ceredigion
Cyfres o luniau o'r arfordir - o dde i ogledd Ceredigion.
Robin goch
Adar
Lluniau o adar yng ngwarchodfa Ynys Hir ger Machynlleth ac eraill.
Aberaeron
Trefi'r ardal
Ewch i'n safleoedd trefi i weld lluniau lleol gan gynnwys y rhai a anfonwyd gennych chi.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy