BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Annette Strauch Cofio Wal Berlin
Atgofion Annette Strauch, o Fachynlleth, a magwyd dwy filltir o'r ffîn rhwng Gorllewin a Dwyrain yr Almaen.

"Redd y mur yn carcharu dwyrain Yr Almaen a ddwyrain Berlin, hefyd Ewrop y gorllewin ac Ewrop y dwyrain.

Tyfais i lan yn y saithdegau a'r wythdegau ger yr hen ffin yn y gorllewin mewn pentre bach Neu-Eichenberg yng nghanol y wlad, mwy neu lai.

Dim ond dwy filltir o ty fy rhieni oedd y llen haearn.

Edrychais ar y watchtowers o'r ffenestr. Mi oedd llawer o bobl yn cael ei lladd ger y ffin achos eu bwriad i ddianc.

Es i'r dwyrain cyn 1989 achos roedd gen i berthynasau ger Mühlhausen ac yn Erfurt.

Roedd gen i ffrind, Silke Damköhler, oedd yr un oedran a fi.

Doedd hi ddim yn gallu teithio i weld fi yn y gorllewin.

Felly, mi es i draw pan oeddwn i'n 13 am y tro cyntaf. Mi oedden ni'n chwarau gyda'n gilydd, seiclo, mynd i'r disco, mynd i'r siop Konsum.

Doedd dim llawer ar gael. Mi oeddech chi'n gorfod ciwio am gig ar ddydd Sadwrn ar gyfer eich cinio dydd Sul. Mi oedden ni'n ffrindiau da, Silke a finnau', rydyn ni'n dal i fod yn ffrindiau tan heddiw.

Mi oedd hi'n breudwyddio i deithio i'r gwledydd eraill. Nid oedd hi'n gomwnydd.

Anfonais i barseli bob Nadolig gyda siocledi a phethau oedd ddim ar gael yn yr rhan arall o'r Almaen.

Ges i anrhegion o'r dwyrain hefyd, sef llyfrau (fel llyfr Krabat o'r CSSR yn Almaeneg), gwlan, bisgedi cartref a phapur ysgrifennu.

Wrth gwrs, mae'r wal mewn pennau rhai bobl o hyd - ond dim gyda fi!

Mi oedd popeth yn digwydd mor gyflym. Redd y Cynghellor, Helmut Kohl, wedi cymryd drosodd.

Doedd e ddim yn gofyn beth oedd pobl eisiau. Mi oedd y gorllewin yn talu pris uchel am yr uned ar ol 1990.

Roedd pawb yn talu i ddweud y gwir. Mae'n iawn bod pobl yn y dwyrain yn ddi-waith nawr achos doedd dim di-weithdra ar gael yn y dwyrain - ond mi oedd yno llawer o swyddi di-werth.

Mi oedd ffatrioedd yn yr hen dwyrain yn llygru'r awyr.

Mae'r system iechyd yn yr Almaen yn dda - mae llawer o bethau wedi newid ar ol 1990 ond mae pawb yn cael eu trin.

Peidiwch ag anghofio yr anghyfiawnder cyn 1989, y Stasi (yr heddlu cudd). Roedd teuluoedd ar wahan."

Erthygl gan Annette Strauch.0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy