BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
25ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanidloes © Bwrdd Croeso Cymru Adnabod Ardal
Mae canolbarth Cymru yn ardal eang sy'n ymestyn o arfordir godidog Ceredigion i fynyddoedd a dyffrynnoedd Powys. Dewch ar daith hanesyddol o amgylch yr ardal i ddysgu mwy - o'r trefi glan môr i drefi'r gororau.
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
Tref Aberystwyth
Camlas Aberhonddu
Brycheiniog
Hanes tref Aberhonddu ac eangderau Epynt
Cofeb y Beirdd
Pumlumon
O ucheldiroedd Pumlumon i wastadeddau yr arfordir; o Gwmystwyth i Gwm Wyre.
Capel Mwnt
Arfordir Ceredigion
Hanes trefi arfordirol ac ardaloedd amaethyddol de Ceredigion.
Ogof Oswallds
Dwyrain Maldwyn
Taith hanesyddol o amgylch bro dwyrain Maldwyn
Castell castell Newydd Emlyn
Gwinionydd
Castell Newydd Emlyn, Llandysul a'r fro - ardal sy'n ymestyn ar draws Shir Gâr a Chereigion.
Adeilad nodweddiadol o'r Caolbarth yn y Drenewydd
Hafren
Dod i adnabod Dyffryn Hafren, Llanidloes, Y Drenewydd a'r pentrefi cyfagos.
Plas Llannerchaeron © Bwrdd Croeso Cymru
Aberaeron a'r dyffryn
Dod i adnabod tref Aberaeron a hanes y dyffryn.
Castell Powis © Bwrdd Croeso Cymru
Maldwyn
Taith o amgylch ardal 'Mwynder Maldwyn', Y Trallwng, Llanfair Caereinion a'r fro.
Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth
Machynlleth a'r cyffiniau
Arweiniad i fro gorllewin Sir Drefaldwyn a'r cyffiniau.
Murlun Talybont
Tal-y-bont a'r ardal
Hanes y gadwyn o bentrefi yng ngogledd ceredigion - rhwng Aberystwyth a Machynlleth.
Eglwys Llangorwen
Cwmrheidol
Taith hanesyddol o amgylch Cwmrheidol
Coleg Prifysgol Llanbedr Pont Steffan
Cylch Llanbed
Taith o amgylch tref Llanbed a'r pentrefi cyfagos yn nyffryn yr afon Teifi.
Abaty Ystrad Fflur © Bwrdd Croeso Cymru
Tregaron
Taith o gylch ardal Tregaron.
Llanddewi Brefi
Llanddewi Brefi
Taith o amgylch Llanddewi Brefi a chysylltiad Dewi Sant â'r pentref.
Castell Powis
Hanes y Canolbarth
Mwy o hanes y Canolbarth

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy