BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanidloes © Bwrdd Croeso Cymru Adnabod Ardal
Mae canolbarth Cymru yn ardal eang sy'n ymestyn o arfordir godidog Ceredigion i fynyddoedd a dyffrynnoedd Powys. Dewch ar daith hanesyddol o amgylch yr ardal i ddysgu mwy - o'r trefi glan môr i drefi'r gororau.
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
Tref Aberystwyth
Camlas Aberhonddu
Brycheiniog
Hanes tref Aberhonddu ac eangderau Epynt
Cofeb y Beirdd
Pumlumon
O ucheldiroedd Pumlumon i wastadeddau yr arfordir; o Gwmystwyth i Gwm Wyre.
Capel Mwnt
Arfordir Ceredigion
Hanes trefi arfordirol ac ardaloedd amaethyddol de Ceredigion.
Ogof Oswallds
Dwyrain Maldwyn
Taith hanesyddol o amgylch bro dwyrain Maldwyn
Castell castell Newydd Emlyn
Gwinionydd
Castell Newydd Emlyn, Llandysul a'r fro - ardal sy'n ymestyn ar draws Shir Gâr a Chereigion.
Adeilad nodweddiadol o'r Caolbarth yn y Drenewydd
Hafren
Dod i adnabod Dyffryn Hafren, Llanidloes, Y Drenewydd a'r pentrefi cyfagos.
Plas Llannerchaeron © Bwrdd Croeso Cymru
Aberaeron a'r dyffryn
Dod i adnabod tref Aberaeron a hanes y dyffryn.
Castell Powis © Bwrdd Croeso Cymru
Maldwyn
Taith o amgylch ardal 'Mwynder Maldwyn', Y Trallwng, Llanfair Caereinion a'r fro.
Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth
Machynlleth a'r cyffiniau
Arweiniad i fro gorllewin Sir Drefaldwyn a'r cyffiniau.
Murlun Talybont
Tal-y-bont a'r ardal
Hanes y gadwyn o bentrefi yng ngogledd ceredigion - rhwng Aberystwyth a Machynlleth.
Eglwys Llangorwen
Cwmrheidol
Taith hanesyddol o amgylch Cwmrheidol
Coleg Prifysgol Llanbedr Pont Steffan
Cylch Llanbed
Taith o amgylch tref Llanbed a'r pentrefi cyfagos yn nyffryn yr afon Teifi.
Abaty Ystrad Fflur © Bwrdd Croeso Cymru
Tregaron
Taith o gylch ardal Tregaron.
Llanddewi Brefi
Llanddewi Brefi
Taith o amgylch Llanddewi Brefi a chysylltiad Dewi Sant â'r pentref.
Castell Powis
Hanes y Canolbarth
Mwy o hanes y Canolbarth

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy