BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Plas Gregynog Hanes lleol
Cliciwch yma i ddarllen erthyglau am hanes lleol - o bentrefi i drefi Ceredigion a Phowys.
Pwllderi
Y Dewin Hynod
Hanes bywyd anhygoel bardd mwyaf llwyddiannus yr Eisteddfod Genedlaethol - Dewi Emrys.
Chwedl Taliesin gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Aberystwyth
Chwedlau lleol
Taliesin, Cantre'r Gwaelod a Twm Siôn Cati, rhai o chwedlau'r ardal.
Gwesty'r Porth
Cymeriadau Llandysul
Gwrandaewch ar David Milwyn Evans o Landysul yn siarad am Mari'r Post a hen gymeriadau eraill yr ardal.
Ceir yn llifo drwy'r ffin rhwng Gorllewin a Dwyrain yr Almaen yn 1989
Atgofion Wal Berlin
Atgofion Annette Strauch o Wal Berlin.
Plas Gregynog
Hanes Plas Gregynog
Hanes Plas Gregynog a'r Chwiorydd Davies.
Castell Powis
Adnabod Ardal
Dod i adnabod ardaloedd y canolbarth - erthyglau am fröydd lleol, gan bobol leol.
Pryce Jones
Arloeswr yn y diwydiant post
Y busnes gwerthu-drwy'r-post cyntaf yn y byd, a gychwynwyd yn y Drenewydd.
Hen Golwg Aberystwyth. Hawlfraint y Goron CBHC
Taith Henebion
Lluniau o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, cartref i ffotograffau a dogfennau am dreftadaeth bensaernïol ein gwlad.
Geirge Fox © Llyfrgell Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion
Hanes y Crynwyr
O Lanbrynmair i Bennsylvania, hanes y Crynwyr a'r ymfudo o Gymru yn y 18fed a'r 19eg Ganrif.
Dorothy Griffiths
Atgofion Rhyfel
60 mlynedd wedi diwedd yr Ail Ryfel Byd, rhai o drigolion y canolbarth yn rhannu eu profiadau hwy o'r cyfnod.
Hen Efail
Melin Goed Bow Street
Hanes Melin Goed Bow Street
Canolfan Edward Richard
Atgofion Ysgol Edward Richard
Gwyn Griffiths yn hel atgofion am Edward Richard o Ystradmeurig, a'r ysgol sydd bellach yn ganolfan gymunedol.
Canu'r Plygain
Canu'r Plygain
Arfon Gwilym yn sôn am ganu'r Plygain yn yr hen Sir Drefaldwyn.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy