BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llên
T Llew Jones T Llew Jones (1915-2009)
Un o hoff awduron llyfrau plant yng Nghymru
Ambrose Bebb: llun drwy garedigrwydd Barddas.
Ambrose Bebb
Hanesydd, gwleidydd ac ysgrifwr
Cofeb Dewi Emrys uwchben Pellderi, yn dwyn geiriau ei gerdd enwog. Llun drwy garedigrwydd geograph.co.uk
Dewi Emrys
Hanes bywyd Dewi Emrys
Cei Newydd
Dewi Emrys
Rhan 1 - (1881-1908) O'r Cei i Lundain
Pwllderi
Dewi Emrys
Rhan 2 - (1908-1929) Mas a Lawr
Bwthyn Dewi Emrys yn Nhalgarreg
Dewi Emrys
Rhan 3 - (1929-1948) Yr Atgyfodiad
Bedd Dewi Emrys
Dewi Emrys
Rhan 4 - (1948-1952) Melys hun wedi aml siom
Dic Jones
Dic Jones
Bardd ac Archdderwydd Cymru
Llyfrau
Ffransis Payne
Hanesydd gwerin ac ysgrifwr
Francis Kilvert
Francis Kilvert
Clerigwr gwledig a ddaeth yn ddyddiadurwr byd-enwog
George Herbert
George Herbert
Bardd crefyddol, ac un o feirdd mawr y 16eg Ganrif
Banc Barclays, Y Drenewydd, lle gwelir plac er cof am Geraint Goodwin
Geraint Goodwin
Nofelydd a fu farw'n annhymig
Bedd Henry Vaughan yn eglwys Llansantffraed
Henry Vaughan
Bardd metaffisegol mawr
Llanfair ym Muellt, y dref a gysylltir â Hilda Vaughan
Hilda Vaughan
Nofelydd
Hywel Teifi Edwards
Hanesydd a Darlledydd
Plac i Idwal Jones ar Ar wal ei dŷ yn Heol yr Orsaf, Llanbedr Pont Steffan, sydd erbyn hyn yn hostel myfyrwyr
Idwal Jones
Bardd a arloesodd adloniant ysgafn
Ffermdy Cynhawdref, ger Lledrod, Sir  Aberteifi, lle ganed Ieuan Fardd
Ieuan Fardd, (Evan Evans).
Ysgolhaig a bardd
Iorwerth Cyfeiliog Peate
Iorwerth Cyfeiliog Peate
Sylfaenydd Amgueddfa Werin Cymru, bardd a hanesydd
Islwyn Ffowc Elis
Islwyn Ffowc Elis
Nofelydd poblogaidd ac arloesol
Cofgolofn i Lewis Edwards yn y Bala
Lewis Edwards
Traethodydd a diwinydd
Cofeb i Forrisiaid Môn
Lewis Morris
Un o deulu enwog o lythyrwyr, awdur a hynafiaethydd â chysylltiadau â Cheredigion.
Cofeb y beirdd ar y Mynydd Bach. Mae'r ardal yn enwog am bedwar bardd a fagwyd yma -T Hughes Jones, Prosser Rhys, B T Hopkins a J M Edwards
Prosser Rhys
Bardd, golygydd, ac awdur pryddest ddadleuol am berthynas hoyw
Clawr casgliad o waith T.H.Jones
T. H. Jones
Bardd cythryblus a fu farw'n annhymig
Dweud eich Dweud

Pwy sydd ar goll? Cysylltwch â ni i enwebu rhywun i'r oriel neu rannu'ch sylwadau.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy