BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Parti Penblwydd T. Llew Jones
Dathlodd yr anfarwol T. Llew Jones awdur plant Cymru ei benblwydd yn 90 oed ar 11 Hydref 2005. Cynhaliwyd parti arbennig yn neuadd pentref Pontgarreg gydag adloniant gan bedwar o ysgolion lleol a oedd â chysylltiad â gyrfa dysgu T. Llew. Cliciwch trwy'r gyfres o luniau o'r dathliad isod.
 • Ychwanegwch eich sylwadau am lyfrau T Llew, neu ysgrifennwch gyfarchion penblwydd iddo - cliciwch yma ac ewch i waelod y dudalen.
 • [an error occurred while processing this directive]
  Cyfrannwch

  Mererid Jones o Ysgol Bro Ddyfi
  Rydw i yn mwynhau darllen a gwylio ffilm Tan ar y Comin...mae'r bachgen sy'n actio yn gaawjus!Oes ganddo e-mail?! Diolch pawb.
  Wed Jan 30 14:30:48 2008

  elennzz o fali
  dwin wneud project y rwan ar t llew jones a dwi wedi bod yn darllen tan ar y comin good good :)
  Tue Jan 29 20:37:59 2008

  Clare
  Boded ydir gorau yn y byd chi dani darllen y llyfr rwan x x x
  Sun Jan 27 21:34:50 2008

  Huw Jones Llannerch-y-medd
  Rwyn hoffi ei lyfrau yn arw rydym yn astudio ei lyfrau yn Blwyddyn 7. Hwyl Ysgol Uwchradd Boded
  Mon Jan 21 17:31:08 2008

  hannah parry caergybi
  llyfr da iawn1
  Mon Oct 15 13:33:51 2007

  Catrin o Fali
  Rydan Ni wedi bod yn darllen am tan ar y comin ac maen llyfr diddorol iawn
  Sun Apr 15 12:36:06 2007

  caron Jones- 7e
  yn darllan tan ar y comin yn ysgol boded!
  Wed Mar 28 19:39:24 2007

  nicole o Fali
  Rydan ni'n ddarllen Tan ar y comin yn yr ysgol ac mae'n wych! Rwyn edrych 'mlaen i glywed y ddiwedd o'r stori!
  Sun Feb 4 16:17:47 2007

  Carwen Richards o Ysgol Llambed
  Helo T.LLew!! chi'n brill a fi'n edmygu eich llyfrau yn fawr iawn! penblwydd hapus yn 90!
  Wed Jan 31 16:38:16 2007

  Niaa o Pontypridd
  Da ni'n darllen Trysor Plas Y Wernen yn ein gwersi Cymraeg. Rwy'n mwynhau o lawer.
  Sun Nov 19 17:58:12 2006

  Harri o Aberhonddi
  Chi'n really dda.
  Thu Oct 19 11:24:17 2006

  Gethyn 7c
  Llyfr da iawn yw "Tân ar y comin" ac rydan yn mwynhau'r stori.Mae blwyddyn saith i gid yn ei ddarllen. Hoffi yn ofnadwu.
  Mon Feb 6 15:53:34 2006

  Hannah Parry o Ysgol Uwchradd Boded
  Rwyf yn ei ddarllen "Tan ar y Comin" ar y funud ac mae'n stori bach dda iawn. Rwyf yn ei ddarllen gyda fy nosbarth a blwyddyn 7 ei hun. Rwyf yn edrych ymlaen i'w ddarllen lawer mwy o'i storiau.
  Sun Feb 5 15:02:07 2006

  Gwenno Roberts o Gaergybi
  Rwyn hoffi Tan ar y comin yn arw iawn. Mae'n stori ddiddorol.Rwy'n hoffi darllen eich llyfrau.
  Tue Jan 17 19:57:15 2006

  Iestyn Lewi, Llannerch-Y-Medd
  Rydw i yn hoff iawn o llyfrau T.Llew Jones yn enwedig 'Tân ar y Comin' gyda Tim Boswel ynddo!!! T.LLEW JONES DA CHI YN SEREN AUR!! hwyl fawr
  Sat Jan 14 09:00:18 2006

  Mirain Tomos o Lanymddyfri
  Rwy'n ffrind i Lucy a Sara. Fe wnes i garden i T.Llew Jones hefyd yn dymuno Penblwydd Hapus Iawn yn 90 oed iddo. Rwy'n hoff iawn o ddarllen ei lyfrau ac rydym wedi bod yn trafod T.Llew Jones yn ein dosbarth Cymraeg gyda'n hathraws Gymraeg Miss.Helen Harries yn Ysgol Gyfun Pantycelyn, Llanymddyfri.
  Thu Nov 17 20:13:08 2005

  Lucy Rees o Llanymddyfri
  Rwy'n hoffi llyfrau T. Llew Jones oherwydd mae nhw'n cyffrous. Y carden yn llun rhif tri (uchod) yw carden fy ffrind Sara. Roeddwn i wedi gwneud carden hefyd, un gyda papur melyn, gyda y rhif 90 arno a gliter. Rwy'n gobeithio roedd T. Llew Jones yn hoffi o! Syniad Miss Harries oedd e, a wedyn roedd pawb yn blwyddyn saith yn gwneud carden i T. Llew Jones.
  Wed Nov 16 16:26:32 2005


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy