BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Zabrinski Gig Zabrinski - Y Bae, Aberystwyth
Adolygiad o gig Zabrinski yn y Bae yn Aberystwyth, nos Iau, Hydref 5, 2006.
Awyrgylch
Gyda thafarn y Cŵps wedi cau erbyn hyn, mae'n siŵr mai lawr llawr yn y Bae ydy'r ganolfan mwyaf tanddearol yn Aberystwyth i gynnal gig. Mae'n atgoffa rhywun rhywfaint o'r Cavern yn Lerpwl gyda ystafell hir a llwyfan yn y tu blaen a tho isel. Er fod y gynulleidfa'n gymharol fach ar y noson roedd awyrgylch eithaf da erbyn y diwedd.

Trac y noson
Roedd set Zabrinski i gyd yn arbennig o dda, ond y gân epig Il Gotten Game ar ddiwedd y set oedd y drac orau.

Y Perfformiadau
Gyda Cowbois Rhos Botwnnog yn tynnu nôl o'r gig ar y funud olaf, dim ond un band a DJ sydd i sôn amdanyn nhw.

DJ Blunt
Cafodd set estynedig gan fod un o'r bandiau wedi tynnu allan o'r gig a gwnaeth sioe dda ohoni. Amrywiaeth eang o ganeuon o ran arddull cerddorol a chyfnod. Roedd ei set ar y diwedd yn arbennig o dda wrth iddo gymysgu effeithiau technegol i'r caneuon

Zabrinski
Er nad oeddwn wedi eu gweld yn perfformio'n fyw ers peth amser, roeddwn i'n gwbod fod rhain yn fand da, ond ar ôl clywed eu set yn y Bae dwi'n meddwl eu bod nhw'n un o fandiau gorau Cymru ar hyn o bryd. Does dim syndod fod y Super Furry Animals yn ffans mawr ohonyn nhw.

Dechreuodd y set yn ddigon di-fflach gyda rhywun yn teimlo fod bach gormod yn mynd ymlaen, ond buan iawn y daeth i'r amlwg fod yr holl offerynnau'n ffitio mewn i'w gilydd yn berffaith. Rhyw dair cân i mewn cafwyd y caneuon Freedom of the Highway a Raid the Farm ac o hynny ymlaen roedd yn set gwych a hoeliodd sylw'r holl gynulleidfa. Mae adleisiau weithiau o'r grŵp mae nhw wedi cefnogi ar daith, sef y Super Furry's, ond mae'n nhw'n fwy arbrofol na rheiny os rhywbeth. Gobeithio y gwelwn ni lawer mwy o'r band yma'n gigio ledled y wlad.

Uchafbwynt y noson
Yn sicr, cân olaf Zabrinski, Il Gotten Game, sy'n gampwaith ac yn wych wrth ei pherfformio'n fyw. Mae'n dechrau ffwrdd yn weddol ambient cyn newid cywair yn y canol i gymysgedd tecno-dawns. Bendigedig.

Y peth gwaethaf am y noson
Bod dim mwy o bobl wedi manteisio ar y cyfle wylio'r band arbennig yma. Mae'n dorcalonnus fod well gan lawer o bobl fynd i 'barti-punt' gyda disgo yn hytrach na gig gyda band gwych lawr y lôn. Beth sy'n aros yn y cof? Y goleuadau Nadolig oedd yn addurno'r llwyfan gan y prif fand.

Talent gorau'r noson
Zabrinski

Marciau allan o ddeg
7 allan o 10 (byddai'n 9 pe bai mwy o bobl yno)

Un gair am y gig
Alternatif

Gan: Owain Schiavone

Cyhoeddwyd yr erthygl hon fel rhan o gynllun cyfrannu ar y cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy