Haiti - galw am arweiniad gan Gymru

Un o drueiniaid Haiti - sut ddylai Cymru ymateb?

25 Ionawr 2010

Awgrymwyd y gallai Cymru roi arweiniad i'r byd ynglŷn â'r ffordd y dylid ymateb i drychinebau fel daeargryn Haiti.

Wrth siarad ar y rhaglen radio Dau o'r Bae ar BBC Radio Cymru Ionawr 22, 2010, holodd yr Arglwydd Roberts o Landudno a oes cyfle i Gymru ddangos i'r byd "y ffordd foesol ymlaen" ynglŷn â thrychinebau fel hyn.

Yr oedd yn cymryd rhan mewn trafodaeth gyda Luned Jones o OXFAM, Terry Davies, cynghorydd Llafur o Gaerfyrddin a Myfanwy Davies, Plaid Cymru.

I weld y cynnwys hwn rhaid i chi alluogi Javascript a gosod Flash ar eich cyfrifiadur. Ewch i BBC Webwise (Saesneg) am gyfarwyddiadau.

Rheoli tlodi

Wrth drafod yr ymateb hyd yn hyn i'r trychineb yn Haiti dywedodd yr Arglwydd Roberts, sy'n llefarydd i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn Nhŷ'r Arglwyddi:

"Fedrwn ni ddim rheoli natur . . . ac mae [hyn] am ddigwydd [eto]; tsunami, daeargryn, corwyntoedd.

"Ond yr hyn fedrwn ni reoli ydi lefel tlodi a dwi'n meddwl, dyna ydi'r cyfle rŵan ein bod ni yn medru buddsodd ac yn medru codi safon byw y bobl sydd yna.

"Roedden nhw yn byw yn isel iawn, yn warthus o isel, cyn y daeargryn yma ac mi fyddwn i'n lecio meddwl ein bod ni yng Nghymru yn medru gwneud rhywbeth," meddai.

"Yr ydych chi eisiau rhoi cyfle . . . a gobaith i'r bobl sydd yna rŵan. Beth am inni agor ein drysau?

"Cyfle efallai, dwedwch, efo ysgoloriaethau. Efo cyfle addysg ac hyfforddiant a'n bod ni yn cyrraedd allan i Haiti ac i bobl Haiti ac yn cynnig rhyw gymorth sylweddol a fydd yn help iddyn nhw i ailadeiladu yn y dyfodol."

Cyfle i Gymru arwain?

Yn ddiweddarach yn ystod y sgwrs ymhelaethodd trwy ychwanegu:

"Onid oes yna gyfle yma rŵan - rôl newydd i Gymru?

"Roeddwn i yn gobeithio ar hyd y blynyddoedd y byddai rhyw wlad yn dangos ffordd foesol ymlaen . Ffordd o wasanaethu, o gynorthwyo.

"India pan oedd Gandhi yno. Yn y dechrau, Israel. Ond onid rŵan Cymru. Oni allwn ni os oes raid, pwyso - os oes rhai o aelodau y Cynulliad yn gwrando ein bod ni yn dangos rhyw ffordd ymlaen.

"Roeddwn i'n awgrymu addysg ac yn y balen. Cyfle," meddai.

Awgrymodd hefyd hwyluso dan amgylchiadau fel hyn reolau ymfudo.

"Oherwydd mae yna angen yma ac mae'n bosib i ni yng Nghymru a thrwy weddill Ewrop gyfarfod a llawer o'r angen yna," meddai.

Baich dyled

Yn ystod y drafodaeth a lywiwyd gan Vaughan Roderick ac Elin Gwilym dywedodd Myfanwy Davies nad yw hi yn hapus fod y gwledydd cyfoethog yn gwneud digon a chan gyfeirio at benderfyniad Banc Rhyngwladol y Byd i gynnig $100biliwn o fenthyciad dywedodd mai'r hyn fyddai hynny yn ei wneud fyddai "cynyddu'r ddyled sylweddol sydd yno yn barod".

Ychwanegodd mai'r hyn allai Cymru ei wneud fyddai cefnogi'r alwad i ddileu dyled Haiti fel y gall gychwyn 'r newydd gyda sefydliadau cryfach na rhai'r gorffennol.

Dywedodd Luned Jones o OXFAM fod gan OXFAM ymgyrch i'r cyfeiriad hwn.

Galwodd hefyd am i Haiti beidio a chael ei anghofio wrth i'r stori bresennol ddiflannu o'r penawdau.

  • Trwy glicio ar y blwch llwyd uchod gellir gwrando ar rai o sylwadau Terry Davies, Myfanwy Davies, Luned Jones a'r Arglwydd Roberts.

Cylchgrawn

Blogiau Crefydd

Blogiau Crefydd

Sylwadau bachog am grefydd, bywyd a'r byd

Dysgu

Dysgu

Codi Cwestiwn

Dysgu am grefyddau'r byd. Gweithgarwch addysg grefyddol rhyngweithiol

Radio Cymru

Bwrw Golwg

Bwrw Golwg

John Roberts yn trafod materion crefyddol bob bore Sul

Hanes

Croes Geltaidd

Crefydd y Cymry

Sut aeth Cymru o fod yn wlad y Derwyddon i wlad y Diwygiad?

Cylchgrawn

Trin a thrafod Llyfrau

Trin a thrafod Llyfrau

Archif o holiaduron awduron, straeon ac adolygiadau llyfrau.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.