Crist yn gwrnado

Y Parchedig R O Roberts

19 Rhagfyr 2011

Neges Nadolig y Presbyteriaid - nad yw Iesu wedi pellhau oddi wrth y rhai sydd mewn angen a thrafferthion

Hen, hen, neges bod Iesu wrth law o hyd i wrando cri yw neges Nadolig 2011 llywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Y Parchedig R O Roberts.

Yn wahanol i nifer o arweinyddion daearol nid yw Iesu Grist wedi ymbellhau oddi wrth bobl, hyd yn oed y dyddiau anodd presennol yn ol Mr Roberts.

"Tydi hwn, fel llawer i arweinydd yn ein byd, ddim wedi ymbellhau a chuddio oddi wrth y rhai sydd mewn angen. Daeth yn un ohonom; yn un y gallai'r cyfoethog a'r tlawd, yr enwog a'r mwyaf dinod ac anghenus gael ei sylw," meddai.

Dyma ei neges yn llawn:

Dan bwysau

"Mae goleuadau llachar y Nadolig i'w gweld eto eleni. Mae'r carolau yn cael eu canu, mae'r cyfryngau yn llawn hysbysebion am anrhegion deniadol a danteithion blasus.

"Clywir y cyfarchiad 'Nadolig Llawen' ymhobman, ond ynghanol y dathlu - o wrando'n ofalus - clywir lleisiau pryderus, gwelwn unigrwydd, a thywyllwch a rhyw hiraeth am i'r cyfan fod drosodd am flwyddyn arall.

"Pethau brau, dros dro, ydi'r tinsel a'r goleuadau lliwgar, y gwario a'r dathlu gwyllt.

"Ar ben hyn, argyfyngau, trais, ymgecru a rhyfeloedd ydy prif thema'r newyddion oni bai am hanes dihangfa ddramatig neu dro trwstan. Wrth i'r blynyddoedd basio, hawdd iawn anobeithio a meddwl fod y byd yn gwaethygu.

"Teimla rhai fod bywyd yn mynd yn galetach a'u bod wedi eu anghofio. Mae'r arweinwyr hwythau yn ymbalfalu am atebion i'r problemau hyn.

Daeth gobaith

"Ond - daeth gobaith i'r byd wrth i'r Arglwydd Iesu Grist gael ei eni ym Methlehem. Yn y babi yn y preseb cyflawnir addewid Duw ei fod yn dal i gofio am ei bobl. 'Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr,' a ddywed pennod 9 o lyfr Eseia yn y Beibl, 'Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.'

"Byddai pob doethineb a gallu yn hwn, 'Fe'i gelwir, Cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, Tad bythol, Tywysog heddychlon'.

"Dyma un a fyddai'n medru canfod atebion i broblemau dynion a merched. Dyma un sydd wedi wedi dod i'n byd i agor y ffordd at Dduw y Tad. Trwy yr Arglwydd Iesu cawn berthynas newydd ag ef, perthynas o ofal a chariad a gobaith gyda'r hwn sydd yn Frenin daear a nef.

"Tydi hwn, fel llawer i arweinydd yn ein byd, ddim wedi ymbellhau a chuddio oddi wrth y rhai sydd mewn angen. Daeth yn un ohonom; yn un y gallai'r cyfoethog a'r tlawd, yr enwog a'r mwyaf dinod ac anghenus gael ei sylw.

"Daeth nid i lys brenhinol ond i breseb ym Methlehem, i fan y gallai pawb ymweld ag ef a'i adnabod. Fel ei ddilynwyr, cyhoeddwn y Nadolig hwn fod Duw'r crewr a'r cynhaliwr, y Duw sy'n gwaredu, ar gael i bawb yn Iesu Grist.

I'n cyfnod ni

"Dyma ei neges yn ein cyfnod ni, cyfnod arwynebol a di ffydd ond cyfnod hefyd o boeni ac ofni. Ynghanol yr holl ansicrwydd, mae'n dal i ddweud; 'Peidiwch ag ofni ... yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi waredwr...Meseia, yr Arglwydd'.

"Anogwn ein gilydd i ymuno gyda'r bugeiliaid gynt, 'Awn i Fethlehem i weld y peth yr hysbysodd yr Arglwydd ni amdano'.

"Y Nadolig yma, mae'r Iesu yn dal ar gael i bob un sy'n chwilio amdano," meddai'r neges.

  • Brodor o Lŷn, yw'r Parchedig R O Roberts. Bu'n astudio yn Coventry, Bangor ac Aberystwyth ac yn weinidog yn Nyffryn Conwy cyn dychwelyd i Lŷn yn weinidog ar bum eglwys yn ardal Morfa Nefyn yn 1986. Mae'n gadeirydd Trobwynt - cenhadaeth leol i'r ifanc ac mae ganddo golofn yn y papur bro.

Cylchgrawn

Blogiau Crefydd

Blogiau Crefydd

Sylwadau bachog am grefydd, bywyd a'r byd

Dysgu

Dysgu

Codi Cwestiwn

Dysgu am grefyddau'r byd. Gweithgarwch addysg grefyddol rhyngweithiol

Radio Cymru

Bwrw Golwg

Bwrw Golwg

John Roberts yn trafod materion crefyddol bob bore Sul

Hanes

Croes Geltaidd

Crefydd y Cymry

Sut aeth Cymru o fod yn wlad y Derwyddon i wlad y Diwygiad?

Cylchgrawn

Trin a thrafod Llyfrau

Trin a thrafod Llyfrau

Archif o holiaduron awduron, straeon ac adolygiadau llyfrau.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.