Her a gobaith

gan Mererid Mair

16 Mawrth 2011

Ar ôl gadael y stiwdio bore 'ma, mi fydda i a Llinos fy nghydweithwraig yn troi trwyn y car tua'r de ac yn gyrru i Drefeca ar gyfer cyfarfod blynyddol gweithwyr a phartrneriaid cenhadol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Be ar y ddaear ydy cyfarfod o'r fath medda chi?

Mae'r Presbyteriaid yn cyflogi nifer fawr o weithwyr cenhadol ar hyd a lled Cymru a'r rheini yn amrywio o gaplaniaid diwydianol a galluogwyr cenhadol i weithwyr cymunedol a ieuenctid ac mae'r cyfarfod blynyddol yn gyfle gwych i ddod at ein gilydd gyda swyddogion yr Eglwys i edrych yn ôl ar waith y flwyddyn ac i edrych ymlaen am flwyddyn arall o weithgaredd.

Gobaith ac annogaeth

Bydd yn gyfle i rannu straeon o obaith ac i roi annogaeth pan fo'r gwaith yn gallu bod yn anodd.

Ac er fod y daith yn un faith i'r ddwy Gofi o Noddfa, byddaf wastad yn falch o gael bod yn y cyfarfod, nid yn unig am y cyfle i sgwrsio â'm cydweithwyr a rhannu hanesion ond am fy mod yn gadael wedi fy ysgogi a'm bywiogi o feddwl am yr holl weithgaredd sy'n mynd ymlaen yng Nghymru heddiw yn enw Iesu Grist.

Yn aml, tueddu i ganolbwyntio ar y negyddol mae llawer o aelodau capeli Cymru heddiw. Cofio sut yr oedd pethau ddoe. Mae'r cynulleidfaoedd yn llai, y dylanwad cymdeithasol wedi diflannu, y nifer o aelodau ymroddedig yn lleihau.

Ond - ac mae hwn yn ond mawr - mae yna lond gwlad o weithgaredd yn cael ei gyflawni yng Nghymru gan Gristnogion o amrywiol enwadau a thraddodiadau a dylai dathlu hynny fod yn flaenoriaeth gennym.

Ar daith

Mae Undeb yr Annibywnyr Cymraeg ar hyn o bryd ar daith o amgylch y Cyfundebau yn hyrwyddo Rhaglen Ddatblygu yr enwad ac yn annog ac ysgogi aelodau.

O mi fydd yna gwyno - dwi'n siwr - dyma ni, trafod eto, ydy hyn yn mynd i ddod a mwy o bobl i'n capeli ni?

Pwy a wyr? Ond un peth dwi'n sicr ohono, petaen ni'n canolbwyntio ar yr hyn sydd yn digwydd, byddai llai o amser i hiraethu am ddoe.

Her i bob cyfnod

All pethau ddim bod yr un peth ym mhob cyfnod.

Mae pob cyfnod yn wynebu ei her ei hun a her yr Eglwys heddiw ydy gwneud Iesu Grist yn berthnasol i rŵan a chyflwyno Iesu i'n cymunedau drwy amrywiol ffyrdd fel mae'r Presbyteriaid a'r Annibynwyr yn ceisio'i wneud.


Cylchgrawn

Blogiau Crefydd

Blogiau Crefydd

Sylwadau bachog am grefydd, bywyd a'r byd

Dysgu

Dysgu

Codi Cwestiwn

Dysgu am grefyddau'r byd. Gweithgarwch addysg grefyddol rhyngweithiol

Radio Cymru

Bwrw Golwg

Bwrw Golwg

John Roberts yn trafod materion crefyddol bob bore Sul

Hanes

Croes Geltaidd

Crefydd y Cymry

Sut aeth Cymru o fod yn wlad y Derwyddon i wlad y Diwygiad?

Cylchgrawn

Trin a thrafod Llyfrau

Trin a thrafod Llyfrau

Archif o holiaduron awduron, straeon ac adolygiadau llyfrau.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.