Ochri gyda'r tlawd

gan Meirion Morris

11 Mawrth 2011

Roedd yn ddiddorol iawn gyrru adre yn y car brynhawn ddoe a gwrando ar y newyddion.

Roedd hi'n amlwg yn dipyn o anhawster i'r golygyddion gwahanol benderfynu beth oedd yn haeddu ein sylw.

Roedd yn dipyn o syndod i mi fod yr adolygiad i bensiynau wedi ei roi gan un yn agos at ddiwedd rhaglen awr.

Ac wedyn, ni chaed ond barn Yr Arglwydd Hutton, rhyw fachan o Sefydliad y Cyfarwyddwyr, un arall o Sefydliad Ariannol asgell dde ac, yn y canol, hanner brawddeg gan arweinydd undeb.

Drwy'r cwbl, yr ensyniad oedd fod hyn yn angenrheidiol ac na ddylid disgwyl i drethdalwyr barhau i dalu am hyn.

Derbyn yn ddi-gwestiwn

Roedd yn ddiddorol, oherwydd mae'n amlygu parodrwydd cynyddol yn y wasg i dderbyn yn ddi-gwestiwn fod yn rhaid i bobl gyffredin wynebu cynni ariannol yn fwy nag unrhyw sector arall.

Dyma'r haen sydd wedi gweld rhewi eu cyflogau, rhywbeth sy'n golygu gostyngiad, sydd yn wynebu'r posibilrwydd o golli swyddi, sydd, nawr, yn wynebu gostyngiad pellach yn eu cyflogai misol i gyfarfod â chynydd yn eu cyfraniadau pensiwn, er mwyn cael llai o bensiwn yn y diwedd!

Pa un o'r nyrsys yma, yr athrawon yma, y glanhawyr yma, yr ymladdwyr tân yma oedd yn gyfrifol am y giamocs fu bron â gadael y wlad gyfan yn feth-dalwyr?

A beth bynnag, hwy yw y trethdalwyr. D'oes dim cyfrifyddion gan y rhain sydd yn eu galluogi i osgoi talu eu trethi. Jest talu, a chael dim yn ôl.

Pryder y Cristion

Pam fod hyn o ddiddordeb i mi? Wel, fel hyn mae hi. Dwi'n Gristion, ac fel un sydd wedi profi daioni Duw yn delio gyda'm hangen, yn cyfoethogi, yn trawsnewid fy heddiw ac yfory, mae gen i ddiddordeb mewn angen pobl, yn ysbrydol ac yn dymhorol.

I genhedlaeth sydd wedi ei magu i gredu fod gwerth pobl yn dibynnu ar eu gwerth economaidd, ar eu gallu economaidd, mae'r rhai sy'n dioddef yn economaidd yn gorfod bod yn ddi-werth, yn rhai y medrwn eu beio am eu cyflwr.

Pendraw naturiol dyneiddiaeth di-dduw yw'r honiad na allwn ond caniatáu i'r cryf gryfhau a gorchfygu - i'r galluocaf oroesi.

Mae Duw yn leinio cyfoethogion am sathru ar y tlodion, am gymryd mantais, am ddwyn oddi wrth gweddwon.

Mae Cristnogion i ochri gyda'r tlawd, maent i wneud hynny yn fwriadol.

Mae'r rhain, nid yn ddamwain, neu yn anghyfleustra, ond yn greadigaeth, ar lun a delw Duw.

Mae eu gwerth yn yr hyn ydynt yn gynhenid, yn y ffaith fod gan Dduw gymaint o feddwl ohonynt, fel ei fod ef yn dod yn dlawd i'w cyfoethogi.


Cylchgrawn

Blogiau Crefydd

Blogiau Crefydd

Sylwadau bachog am grefydd, bywyd a'r byd

Dysgu

Dysgu

Codi Cwestiwn

Dysgu am grefyddau'r byd. Gweithgarwch addysg grefyddol rhyngweithiol

Radio Cymru

Bwrw Golwg

Bwrw Golwg

John Roberts yn trafod materion crefyddol bob bore Sul

Hanes

Croes Geltaidd

Crefydd y Cymry

Sut aeth Cymru o fod yn wlad y Derwyddon i wlad y Diwygiad?

Cylchgrawn

Trin a thrafod Llyfrau

Trin a thrafod Llyfrau

Archif o holiaduron awduron, straeon ac adolygiadau llyfrau.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.