Yr Hen a Ŵyr

gan Siôn Meredith

07 Mawrth 2011

Dathlodd aelod o'n heglwys ni ei ben-blwydd yn gant oed ar Ddydd Gŵyl Dewi. Pen-blwydd hapus iawn i'r Athro Dafydd Jenkins a fu'n dathlu'r achlysur gyda'i gyfeillion yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ddydd Sadwrn.

Wn i ddim faint ohonon ni fydd yn cyrraedd ein cant ond mae'n debyg y bydd mwy a mwy yn cyrraedd y garreg filltir honno yn y dyfodol.

Pedwar ugain oed ydy oed yr addewid i ni'r Cymry erbyn hyn ac mi all llawer mwy ohonon ni edrych ymlaen at fyw bywyd hir a llawn wedi i ni ymddeol.

Pendroni o ddifri

Gorwel pell ydy hwnnw i mi ar hyn o bryd cofiwch ond mae o'n dod fymryn yn nes bob blwyddyn ac felly mae'n debyg y dylwn innau fod yn meddwl o ddifri am drefniadau pensiwn a ballu.

Yn wir, mae'n hirhoedledd ni yn peri i'r Llywodraeth bendroni o ddifri ynglŷn â'r gost i gymdeithas yn y dyfodol. Bydd yn rhaid gwario cymaint mwy ar bensiynau a gofal i'r henoed. Bydd disgwyl i'r rhai sydd mewn gwaith gyfrannu llawer mwy at y rhai sydd wedi ymddeol.

Ond ai fel baich y dylen ni edrych ar yr henoed a heneiddio? Wedi'r cyfan mi ydym ni hefyd yn dibynnu llawer ar bobl hŷn.

Pwy warchodai blant ped âi llu o neiniau a theidiau ar streic?

Be fydde'n digwydd i lawer o'r gwasanaethau gwirfoddol y mae gwirfoddolwyr brith yn rhoi cymaint o amser i'w cynnal?

Dros ei bedwar ugain

Yn ôl y Beibl, roedd Joshua ymhell dros ei bedwar ugain oed pan roddodd Duw dasg bwysig iawn iddo fo. Y fo, yn ei henaint, a gafodd y job yn o rannu gwlad yr addewid rhwng llwythi Israel.

Mae tuedd yn ein diwylliant ni i ogoneddu ieuenctid a rhoi'r henoed o'r neilltu. Oni ddylen ni roi ychydig mwy o werth ar ddoethineb yr henoed, a chydnabod bod eu cyfraniad nhw at gymdeithas a byd cyn bwysiced ag erioed?


Cylchgrawn

Blogiau Crefydd

Blogiau Crefydd

Sylwadau bachog am grefydd, bywyd a'r byd

Dysgu

Dysgu

Codi Cwestiwn

Dysgu am grefyddau'r byd. Gweithgarwch addysg grefyddol rhyngweithiol

Radio Cymru

Bwrw Golwg

Bwrw Golwg

John Roberts yn trafod materion crefyddol bob bore Sul

Hanes

Croes Geltaidd

Crefydd y Cymry

Sut aeth Cymru o fod yn wlad y Derwyddon i wlad y Diwygiad?

Cylchgrawn

Trin a thrafod Llyfrau

Trin a thrafod Llyfrau

Archif o holiaduron awduron, straeon ac adolygiadau llyfrau.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.