BBC HomeExplore the BBC

SADWRN
12fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CBeebies - BBC Bob y Bildar

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Bob y Bildar
Tweenies
Fimbles
Bobinogi
Bowns

cartref

cbeebiesYmateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

Beebie's gingerbread biscuit

Gofynnwch i oedolyn i'ch helpu

Mae angen:
 • 225g o flawd plaen
 • 1 llwy de o sbeis cymysg mâl
 • 1 llwy de o sinsir mâl
 • 1 llwy de o feicarb
 • 75g o driog melyn
 • 75g o driog du
 • 75g o fargarîn caled
 • 75g siwgr brown
 • 2 wy
 • 200ml o lefrith
 • fferins crwn
Cam-wrth-gam:

1. Irwch y tun. Hidlwch y blawd, y sbeis y sinsir a'r beicarb ar wahân i mewn i bowlen ddigon mawr.

2. Rhowch y triog melyn, y triog du, y margarîn, a'r siwgr brown mewn sosban a'i dwymo nes iddo doddi. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres.

3.Ychwanegwch a chymysgwch 2 wy wedi eu curo, y llefrith, a'r gymysgfa sydd wedi toddi i mewn i'r blawd yn y fowlen. Yna, tywallt y gymysgfa i'r ddysgl wedi ei iro, a'i roi mewn popty/ffwrn boeth a'i goginio am 30 munud. 160°C, 325°F, Nwy rhif 3.

4. I wneud yr eisin, cymysgwch y siwgr eisin gyda ychydig o ddwr.

5. Defnyddiwch fferins gwahanol liw ar gyfer llygaid a thrwyn Beebie!

Plant
  Balamory   Bobinogi   Bob y Bildar  
  Bowns   Fimbles   Tweenies  
  Tikkabilla   Un Tro   Chwedlau  


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy